Gemeente Twenterand


Openbare raadsdebatten 5 en 6 oktober 2010

Op dinsdag 5 oktober en woensdag 6 oktober 2010 debatteren de raadsleden en fractievertegenwoordigers van de gemeenteraad in het gemeentehuis in Vriezenveen. U bent van harte welkom als inspreker, deelnemer of als toehoorder bij deze debatten. De raadsdebatten beginnen om 19.30 uur en zullen op dinsdag worden voorgezeten door de heer G. Smelt en op woensdag door de heer M.H. Paters.

Agenda 5 oktober

* Rapport Rekenkamercommissie 'Drie op een rij' (aanvulling op Beleefd aanbevolen)

* Rapport Rekenkamercommissie Programmabegroting en jaarrekening
* Voorstel voortgang Rekenkamercommissie

* Bestemmingsplan zandwinlocatie Oosterweilanden
* Verwerving gronden in het gebied Oosterweilanden
* Aankoop registergoed in het gebied Oosterweilanden
* Bedrijfsverplaatsing Autobedrijf Schmidt
* Beslissing op bezwaar weigering herziening bestemmingsplan windpark Oosterweilanden (Raedthuys Windenergie B.V.)
* Vergoeding Stichting Weekmarkten Twenterand
* Fietspad Aadorpsweg

* Inhuren van personeel voor zes maanden

* Uitstel van 6 beleidsnotities

Agenda 6 oktober

* Dorpsplan Den Ham

* Plaatsen van het 'Hammerhuys' op de Lijst Grote Projecten
* Structuurvisie Zuidrand Den Ham

* Wijziging bestemmingsplan Buitengebied herziening 2005, herziening Hoffmansweg 12

* Voorbereidingsbesluit Landbouwontwikkelingsgebieden
* Aanbestedingsbeleid van de gemeente (algemeen)
* Regioraad agendapunt 3. Ingekomen stukken: Bijlage Brief B&w Tubbergen d.d. 20 juli 2010, inzake voorstel aanvullende bezuinigingstaakstelling voor Regio Twente

* Actualisatie Reglement van Orde

* Actualisatie Reglement op de raadsdebatten

De agenda en de documenten die op de raadsdebatten betrekking hebben, kunt u raadplegen via deze link. Ook liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis.

Inspreken

Als belanghebbende bij een geagendeerd onderwerp kunt u aan het begin van het debat inspreken.U kunt uw opvattingen over het onderwerp uitspreken. Raadsleden kunnen u daar dan vragen over stellen. Wilt u inspreken dan kunt u zich aanmelden tot dinsdag 5 oktober 12.00 uur 's middags.

Deelnemen aan debat

Als inwoner van Twenterand kunt u ook deelnemen aan een debat. Let wel: een debat is uitsluitend bedoeld voor meningsvorming. Er wordt gediscussieerd over de hoofdlijnen, niet over details. Begin- en eindtijd van een debat staan vast en de voorzitter beslist hoe lang iemand het woord krijgt of houdt. Als alle relevante argumenten zijn besproken, wordt het debat afgesloten. Uw woorden en inzichten kunnen dus van groot belang zijn! U kunt zich aanmelden voor deelname aan een debat tot dinsdag 5 oktober 12.00 uur `s middags.

Aanmelden voor inspreken óf deelnemen aan een debat kan telefonisch of per e-mail bij de griffie:telefoonnummer (0546)-840713, (0546)-840712 of via e-mail: griffie@twenterand.nl.

Maar ook als u niet wilt inspreken en niet wilt deelnemen aan een debat, bent u van harte uitgenodigd de raadsdebatten bij te wonen. De raadsdebatten zijn openbaar.

Uitzending vergaderingen

De raadsdebatten worden live uitgezonden op Delta TV. Tevens kunnen ze live (of later) gevolgd worden via deze link.