Gerechtshof Arnhem


Uitspraak in zaak Joanne Noordink

Het gerechtshof Arnhem heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak Joanne Noordink. Net als de rechtbank Zutphen (BM0268) veroordeelt het hof de verdachte voor doodslag, diefstal met braak, diefstal en opzetheling tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

Het hof spreekt verdachte, anders dan de advocaat-generaal had gevorderd, vrij van moord en gekwalificeerde doodslag omdat het die feiten niet wettig en overtuigend bewezen acht. Verder verwerpt het hof (onder meer) het namens de verdachte door zijn raadsman gedane beroep op psychische overmacht.

Bij de straftoemeting heeft het hof in aanmerking genomen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een van de ernstigste feiten die ons Wetboek van Strafrecht kent: doodslag. Hij heeft daarmee onherstelbaar leed veroorzaakt en dat nog eens verergerd door na de door hem gepleegde doodslag verschuillende handelingen te verrichten om de dood van het slachtoffer te verhullen. Verdachte heeft het slachtoffer in zijn tuin begraven en daarover ruim 100 dagen zijn mond gehouden, in de wetenschap van de zoektocht naar het slachtoffer door haar ouders, familie en vrienden. Een zoektocht die niet alleen binnen Aalten, maar ook landelijk aandacht heeft gekregen en de samenleving enorm heeft aangegrepen en dat, getuige de belangstelling voor de strafzaak in hoger beroep, nog steeds doet.

Na zijn daad heeft verdachte de fiets van slachtoffer teruggebracht naar haar huis en haar horloge dat zij om had ten tijde van de doodslag in haar huis gelegd. Hij heeft vervolgens haar laptop meegenomen en vanaf die laptop een dag na de doodslag mailberichten gestuurd naar de ouders van het slachtoffer en een vriendin van haar, waarbij hij zich voordeed als Joanne en op zân minst de suggestie wekte dat het slachtoffer zichzelf iets had aangedaan, maar in ieder geval haar sociale omgeving de rug had toegekeerd. Vooral dit laatste acht het hof, gelet op de koelbloedigheid die daaruit spreekt, weerzinwekkend. Het hof komt daarom tot een zwaardere straf dan de straf die doorgans voor doodslag wordt opgelegd.

LJ Nummer

BN9371

Zie het origineel
Bron: Gerechtshof Arnhem Datum actualiteit: 5 oktober 2010 Naar boven