'Ingelise de Boer in dienst bij Het Expertise Centrum en ROI Opleiding

05/10/2010 08:38

Het Expertise Centrum

Den Haag: mevrouw drs. I. de Boer als consultant in dienst getreden bij Het Expertise Centrum (HEC) en ROI Opleiding, Coaching & Advies (ROI).

Ingelise de Boer (1977) heeft ruime ervaring in de Brusselse arena onder andere bij diverse Europese instellingen. Zij zal dan ook de Europa Unit HECROI versterken. Het Expertise Centrum en ROI Opleiding, Coaching & Advies hebben sinds mei 2010 hun activiteiten op het gebied van Europa gebundeld in Europa Unit HECROI.

Na het behalen van haar doctoraalexamens in Bestuurskunde en Internationale Betrekkingen, begon de Boer als beleidsmedewerker bij het Europees Parlement in Brussel. Daar leerde zij het Europese besluitvormingsproces van binnenuit kennen en deed zij grondige kennis op van onder andere de beleidsterreinen 'Betere Regelgeving' en 'Europese governance'. Vervolgens ondersteunde zij de Nederlandse provincies bij hun aanwezigheid in Brussel op het gebied van lobby, monitoring en netwerkactiviteiten. Als politiek rapporteur bij de Europese Commissie vormde zij de schakel tussen de politieke besluitvorming in Nederland en in Brussel.

Bij de Europa Unit HECROI zal de Boer zich voornamelijk richten op het adviseren en trainen van publieke instanties die een actieve(re) rol willen spelen in de Brusselse besluitvorming. Dit zal zij onder andere doen door middel van activiteiten op het vlak van kennisoverdracht, competentie-ontwikkeling en organisatie advies. Daarnaast zal zij inhoudelijk een bijdrage leveren aan het debat over de invloed van Europese ontwikkelingen op de Nederlandse beleidspraktijk.

Haar kracht is het leggen van een verbinding tussen de verschillende niveaus van bestuur en beleid - decentraal, nationaal en Europees - op de vlakken bestuur, recht en politiek. Zij beseft dat Europa niet langer het speelveld is van internationaal georiënteerde ministeries, maar onderdeel zou moeten zijn van de dagelijkse gang van zaken bij alle publieke instanties in Nederland.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.hec.nl