Ingezonden persbericht- Persbericht-

Siriz; een nieuwe start voor de VBOK

Amersfoort, 5 okotber -Vanaf vandaag maakt de VBOK een nieuwe start. Er is een stichting opgericht met de roepnaam: Siriz. Siriz biedt hulp, voorlichting en opvang bij onbedoelde zwangerschap. Het blijft een landelijk opererende organisatie die klaar staat voor mannen en vrouwen in een noodsituatie. Deze vernieuwing sluit, anders dan de naam en de uitstraling van de VBOK, aan bij het werk en de identiteit van de organisatie en is meer aansprekend voor haar doelgroepen. "Ik ben enorm blij met deze vooruitgang", aldus directeur-bestuurder Johan van Veelen.

We willen onszelf herkennen in de uitstraling en de naam en, net zo belangrijk, we willen ook dat verwijzers en hulpvragers weten dat ze bij ons terecht kunnen. Met Siriz wordt hier handen en voeten aan gegeven. "Dat ons werk relevant is blijkt wel uit de vele hulpvragen en opvangverzoeken. Maar je wilt je ook thuis voelen bij de naam en uitstraling. Dat is nu zeker het geval.", aldus Van Veelen. De beelden en associaties bij de naam 'Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind' veroorzaakten misverstanden van zoals 'een anti-abortusbeweging' tot 'gekleurde hulp vanwege een christelijke grondslag'. "Beide zijn niet aan de orde, dus hoog tijd voor een nieuwe start waarbij het weer gaat over de essentie; klaar staan voor mensen in nood.", aldus Van Veelen.

Vernieuwing
Het bestuur en de directie van de vereniging VBOK hebben vanaf begin 2010 hun voorstellen en plannen gepresenteerd aan de 85.000 leden, die vervolgens op 21 september jongstleden instemden met het oprichten van een stichting. "Dat na 40 jaar VBOK binnen slechts één jaar deze vernieuwing tot stand is gekomen geeft wel aan dat we er aan toe waren.", aldus Van Veelen.

Siriz helpt
Er kan veel je op afkomen als je onbedoeld zwanger raakt of als je zwangerschap anders loopt dan verwacht. Siriz begeleidt vrouwen en mannen die hulp vragen bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap, als er sprake is van een zwangerschap van een kindje met een beperking of als er behoefte is aan begeleiding bij problemen tijdens en na de zwangerschap. Bij een onbedoelde zwangerschap zijn er drie partijen. Siriz bekijkt iedere situatie in het geheel; vrouw, man en kind. Siriz stelt alle informatie en begeleiding beschikbaar waarbij geldt dat de vrouw uiteindelijk beslist. Ook helpt Siriz als er sprake is van een vastgelopen verwerking van een abortus.

Siriz geeft voorlichting
Jongeren maken een ontdekkingsreis. Een onderdeel van deze reis is het experimenteren met seksualiteit. Seks kan, naast leuke en spannende, ook minder leuke kanten hebben. In het basis- en voortgezet onderwijs gaat Siriz met jongeren in gesprek over wensen en grenzen, veilig vrijen, de ontwikkeling van nieuw leven en welke mogelijkheden er zijn als je onbedoeld jong zwanger raakt. Met jongeren praten over deze onderwerpen werkt preventief.

Siriz biedt opvang
Jonge (aanstaande) moeders die vastlopen in hun eigen leefsituatie of die te maken hebben met aanvullende problemen zoals schulden, een achterstand, loverboys of huiselijk geweld en niet meer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in het Siriz-huis. Door middel van intensieve begeleiding brengt Siriz structuur in hun dagelijks leven; tijdens en na de opvangperiode. Er is dit jaar ook een project gestart voor tienervaders.

Siriz
Jaarlijks krijgt Siriz 2.500 hulpvragen, geeft zij les aan meer dan 20.000 leerlingen en vangt zij 20 jonge moeders en hun kinderen op in het Siriz huis. De aanvragen overstijgen echter de huidige mogelijkheden van de organisatie en Siriz wil juist méér mensen bereiken; meer jongeren in het onderwijs zodat tienerzwangerschappen voorkomen kunnen worden en meer vrouwen en mannen zodat ze weten dat hulp dichtbij is. De oprichting van een stichting draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen; er kan, anders dan bij een vereniging, actueel en vlot ingesprongen worden op ontwikkelingen binnen de samenwerking. "Flexibiliteit is in het werk een groot goed maar ook als organisatie", aldus Van Veelen.

De naam en het logo
Siriz is een naam waarin elementen te vinden zijn van wie de organisatie is. In de naam staat "Iris" om aan te geven dat we oog hebben voor de mensen en de problemen waarmee zij ons benaderen. Het staat ook voor hoop, bruggenbouwer, verbinder en eindigt op de Z van zwangerschap. Het logo is kleurrijk; zoals de organisatie en de mensen waar zij voor zij klaar staat.