Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Cursus Faciliteren van interactieve processen

Wageningen, 11, 12 en 13 oktober 2010

Cursusleiding
B. Hickling
Drs. R. Müller

Inleiding
Een doelgerichte methode om:

Kent u dat? Veel actoren, en we zijn het niet met elkaar eens; veel onzekerheden, die verlammend op ons werken; veel te weinig tijd en we zijn al zo lang bezig. Kent u dat? We beleggen te veel vergaderingen en we produceren daarbij stapels papier, die te laat, onvolledig en niet "to the point" zijn. Tijdens besprekingen zeggen we vaak hetzelfde en kunnen we de aandacht er moeilijk bij houden. We hebben trouwens ook vaak van die lastige types erbij. Hoe ga je nou om met die lastige types?

De cursus 'Faciliteren van interactieve processen' geeft praktische handreikingen voor de begeleiding van interactieve beleids- en uitvoeringsprocessen. De cursus leert u werken met een manier van interactief werken, die al 25 jaar beproefd is en steeds door ons is aangepast en verbeterd. De cursusleiders hebben een enorme ervaring met het faciliteren van interactieve processen in de praktijk en blijken daarin zeer succesvol. De methode onderscheidt basisprincipes voor een goede procesorganisatie (procesarchitectuur) en basisprincipes voor een goede begeleiding (facilitering) daarvan. In deze cursus kunt u met de methode kennismaken en er vooral daadwerkelijk zelf ervaring mee opdoen. Passend bij de kernwaarden van interactief werken, sluit de cursus nauw aan bij de ervaringen van alle cursisten en bij uw persoonlijke verwachtingen en wensen. Deze cursus leert u vooral goed groepssessies binnen interactieve processen te faciliteren, met alle hulpmiddelen en technieken die daar bij horen. Ook relevante aspecten van een goede procesorganisatie komen aan de orde.

In de vervolgcursus "Procesarchitectuur van interactieve processen" (8, 9 en 10 maart 2010) ligt een zwaarder accent op het opzetten van een goede procesarchitectuur voor meerjarige interactieve processen en het begeleiden daarvan. Daarbij worden op verschillende abstractieniveaus besluitvormings- en uitvoeringsprocessen gesimuleerd. De cursusleiders bieden de cursisten de mogelijkheid om met vragen of met situaties waar ze voor staan na de cursus per e-mail te communiceren. Eventueel kan een cursusleider ook in de werksituatie van een cursist ondersteuning bieden.

Inhoud
In de cursus wordt aandacht besteed aan:

* de basisfilosofie en de grondslagen van interactief werken. Hierbij komt aan de orde hoe en wanneer de interactieve benadering werkt. Het verschil tussen interactief en reactief werken en het begrip 'consensus' worden toegelicht. Bovendien is er aandacht voor de verschillende rollen die u daarbij kunt innemen cq waar u in kunt geraken,
* de meest gebruikte technieken en hulp-middelen. Brainstormen, metaplan, open space en de carrousel zijn voorbeelden van veel gebruikte technieken bij interactieve beleidsvorming,
* de persoonlijke basisvaardigheden die nodig zijn voor het beoefenen van de rol van facilitator. Luisteren en vragen stellen zijn twee van die basisvaardigheden, maar ook het omgaan met 'moeilijke' mensen wordt behandeld,
* voorbereiding, uitvoering en nazorg van een interactieve sessie, waarbij er veel aandacht is voor procesmanagement en de verschillende rollen van de deelnemers aan het proces.

Taal
De voertaal is Nederlands en Engels. De bijdrage van Brendan Hickling zal nl. in het Engels zijn. Voorzover een cursist het Engels onvoldoende beheerst, is er voldoende ruimte voor nadere tekst en uitleg in het Nederlands.

(De NVR kent in totaal 18 studiepunten toe voor haar systeem van Permanente Educatie aan deze cursus)