Hogeschool Windesheim

Persbericht 23 september 2010

Discussieer mee op Windesheimcongres Not in my backyard

Voor wie de actualiteiten ook maar een beetje volgt, lijkt het een duidelijke zaak: de maatschappij verhardt. Berichten over spanningen tussen verschillende groepen en culturen domineren de media. Ook de politiek ontkomt er niet aan. Rijk en arm, oost en west, christendom en islam zijn tegenpolen geworden. Natuurlijk hebben we alle begrip voor minderheden, maar we willen ze liever niet op onze eigen stoep, ofwel ânot in my backyardâ. Not in my backyard is ook de titel van het congres dat Windesheim samen met Protestantse Kerk Nederland en Exodus Nederland organiseert op 11 oktober op de Campus in Zwolle.

Is de situatie echt zo ernstig als wordt beweerd? Focussen de media misschien te veel op verschillen tussen mensen in plaats van op overeenkomsten, of tonen ze gewoon de feiten zoals ze zijn? En als dat zo is, moeten we ons dan maar bij die feiten neerleggen?

Samen verantwoordelijk
Om tegenwicht te bieden aan het inmiddels ingeburgerde idee van verdeeldheid organiseert Windesheim tijdens het congres een ontmoeting tussen de islamitische en christelijke wereld, om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de zwakkeren in de maatschappij.

Perspectief voor de zwakkeren
Het congres Not in my Backyard biedt een platform tot samenwerking en discussie, voor iedereen die betrokken is bij de zwakkeren in onze maatschappij. Wat kunnen kerken en andere geloofsinstanties, zorginstellingen, maar ook gewone burgers doen om kwetsbare groepen als daklozen of asielzoekers een beter perspectief te bieden?

Praktische informatie
Het congres vindt plaats op 11 oktober op Windesheim - Campus 2-6 te Zwolle - en duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Het ochtendprogramma bestaat uit vier plenaire presentaties. âs Middags kunnen de bezoekers actief deelnemen aan verschillende workshops.
Aanmelden kan tot 5 oktober via http://portaal.windesheim.nl/nimby.