INLIA


De naaste in je achtertuin (28-09-10)

De Christelijke Hogeschool Windesheim, de Protestantse Kerk in Nederland en Exodus Nederland organiseren samen een congres onder de titel 'Not In My Backyard'. Het congres, op 11 oktober in Zwolle, draait om de vraag:
"Hoe kunnen zorginstellingen, kerken, levensbeschouwelijke organisaties en overheden elkaar versterken bij het maatschappelijk ondersteunen van kwetsbare groepen?"
INLIA-directeur John van Tilborg is één van de hoofdsprekers.

De andere hoofdsprekers zijn Bisschop Mgr Gerard de Korte, de schrijfster Suzanna Jansen ('Het Pauperparadijs') en Jos van der Lans. Dagvoorzitter is ds Peter Verhoeff, preses van de synode van de PKN.

In de middag komen veel verschillende facetten aan de orde in een 18-tal workshops. Zo gaat ds Jan Eerbeek, directeur van Exodus en hoofdpredikant van het Protestants Justitiepastoraat, in op ervaringen en ontmoetingen met (ex-)gedetineerden.
Er wordt gezongen en er is theater van dak- en thuislozen. Ook is er een informatiemarkt met stands van diverse organisaties.

Het congres is interessant voor zorg- en dienstverleners, (kerkelijke) bestuurders, ambtenaren, bestuursleden van moskeeën, predikanten, geestelijk verzorgers, pastoraal werkers, kerkleden en vrijwilligers. Voor professionals bedragen de kosten voor deelname aan deze dag EUR 195; (kerkelijke) vrijwilligers betalen EUR 40.