Gemeente Zijpe


Lezing â Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimulerenâ

Voor alle ouders en opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. In vervolg op de eerdere lezingen in mei 2010, organiseert Positief Opvoeden, Triple P, in samenwerking met KopGroep Bibliotheken de lezing â Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimulerenâ.


De lezingen vinden plaats op de volgende locaties:
* 11 oktober 2010. Hippolytushoef, Bibliotheek Wieringen, Parkzicht 7, 1777 BC Hippolytushoef. Door: Linda Arkesteijn, Pedagoog
* 18 oktober 2010. Den Helder, Bibliotheek Den Helder, locatie Julianadorp, Keysers Plaet 1023, Den Helder. Door: Linda Arkesteijn, Pedagoog.

Iedere lezing start om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.

Waarom een lezing over opvoeden
Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier. Ouders bepalen zelf wat ze belangrijk vinden om bij kinderen aan te moedigen. Toch is er een aantal basisvaardigheden die elk kind in zijn of haar leven nodig heeft. Ouders hebben daarbij een belangrijke rol. Zo is het voor een gezonde ontwikkeling van kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en voldoende zelfredzaam te zijn.

Wat krijgt u bij deze lezing te horen?
In de lezing besteden we aandacht aan de zes zogenaamde bouwstenen die nodig zijn voor deze ontwikkeling.

* Respect voor anderen en rekening houden met anderen
* Goed kunnen communiceren

* Het hebben van een gezond zelfbeeld

* Vermogen tot oplossen van problemen

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.

Positief Opvoeden werkt!
Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is ruim 30 jaar geleden ontwikkeld in Australië. Het programma is gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en heeft bewezen dat het werkt. Het programma wordt in veel landen over de hele wereld gebruikt en er zijn al veel opvoeders mee geholpen.

Waar vindt u Positief Opvoeden?
Verschillende instellingen en beroepskrachten in uw woonplaats doen mee aan Positief Opvoeden zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, de Jeugdgezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk en instellingen voor jeugdzorg. Zij werken allemaal vanuit dezelfde pedagogische principes en verzorgen een of meer onderdelen van Positief Opvoeden, Triple P. Ook bij de peuterspeelzalen, kinderopvang en de basisscholen kunt u informatie vinden of kort advies krijgen. Bij alle opvoedspreekuren1 van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u een afspraak maken voor een advies.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via reserveren@kopgroepbibliotheken.nl . Onder vermelding van naam lezing, naam en telefoonnummer. Er zijn geen kosten verbonden aan de lezing.
Â