Gemeente Voorschoten

baarmoederhalskanker

Derde ronde vaccinatie baarmoederhalskanker

Op 11, 12 en 14 oktober vindt de derde ronde van de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker plaats. Deze is bestemd voor meisjes die het afgelopen voorjaar al de eerste en tweede prik ontvingen.

Zij hebben een uitnodigigng ontvangen van een oproepbrief met op de achterzijde een schema met de datum, plaats en tijd van de prik. Dat schema staat ook op de website van de GGD Hollands Midden.

Meer informatie

* Over data, plaatsen en tijden: www.ggdhm.nl, of telefoon (071) 524 34 34, op werkdagen tussen 9 en 11 uur of stuur een e-mail aan hpvleiden@ggdhm.nl

* Over de vaccinatie: www.prikenbescherm.nl of telefoon (0800) 301 80 51 (gratis)


* 29 september 2010