Gemeente Dongen

Informatiemarkt Vieya over Gerba Windsor

Publicatiedatum: 30-9-2010

Op maandag 11 oktober houdt Vieya Wooncorporatie in De Cammeleur een inloop/informatiemarkt over het nieuwbouwproject Binnenhoven, op de locatie van de oude schoenfabriek van Gerba Windsor aan de Hoge Ham in Dongen.

Vieya wil de betrokkenheid van en het draagvlak onder de inwoners van Dongen voor dit project vergroten. Daarom wil zij, alvorens de benodigde procedures op te starten, inventariseren hoe ú over dit plan denkt. Wethouder Joop Velthoven van Ruimtelijke Ordening: Dit past binnen de nieuwe weg die het college van burgemeester en wethouders inslaat. Wij willen dat een ontwikkelaar eerst draagvlak creëert en een open discussie in de samenleving aangaat. Daarna komt het gemeentebestuur aan bod.

Optimaliseren
Tijdens de interactieve informatiemarkt wordt u bij diverse stands geïnformeerd over onder andere de algehele planopzet, stedenbouwkundige uitgangspunten, inrichting van de openbare ruimte, groenvoorziening, parkeren, de geplande woningen en de gemeentelijke visie. Vervolgens kunt u via een kaartje uw mening, vragen en ideeën omtrent het project achterlaten. Hier gaat Vieya mee aan de slag. Met uw input kan Vieya het plan verder optimaliseren.

Platform Centrum
Wethouder Joop Velthoven opent de avond met een korte terugblik: welke vastgestelde kaders liggen er voor ontwikkelingen in het centrum? Ook komt hij terug op de reacties die op de Estafette-actie zijn binnengekomen, specifiek over het centrumgebied. Daarnaast zal hij de plannen voor het oprichten van een Platform Centrum toelichten.

Meer informatie
De informatiemarkt vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de grote zaal van De Cammeleur, Hoge Ham te Dongen. Heeft u vragen, neem dan contact op met Vieya, telefoonnummer 0162-31 39 95.