Rijksvoorlichtingsdienst

Prinses Laurentien spreekt op jubileum expertisecentrum handicap + studie

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden spreekt maandagmorgen 11 oktober tijdens de viering van het 65-jarig jubileum van het expertisecentrum handicap + studie in Madurodam in Den Haag. In haar toespraak gaat de Prinses in op de behaalde resultaten en ontwikkeling van het expertisecentrum. Daarnaast lanceert de Prinses de nieuwe website van handicap + studie.

Handicap + studie, dat is opgericht onder de naam Nederlands Studenten Sanatorium, zet zich al 65 jaar lang in om jongeren met een functiebeperking te kunnen laten studeren in de opleiding van hun keuze in het Hoger Onderwijs. In de beginjaren was de inzet van de organisatie gericht op individuele begeleiding en advisering van studenten. Later breidde het werkterrein van de organisatie zich uit naar onderwijsinstellingen. Deze instellingen moesten zelf verantwoordelijk worden voor deze studenten en de bijbehorende voorzieningen. Door de opgedane werkervaring ontwikkelde handicap + studie zich tot expertisecentrum dat zich ook richt op (te maken) beleid voor studenten met een functiebeperking bij de overheid, politiek en onderwijsinstellingen. Deze inzet heeft er toe geleid dat vanaf 1 januari 2011 hogescholen en universiteiten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap getoetst worden op hun toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking.

Handicap + studie heeft het 65-jarig bestaan gevierd met acht expertisebijeenkomsten over onder andere ICT en toegankelijkheid, flexibel onderwijs en studiekeuzegesprekken. De resultaten van deze bijeenkomsten worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Aansluitend vindt een forum plaats over de vraag: hoe kunnen de onderwijsinstellingen aan de slag met de nieuwe ontwikkelingen en hoe kan handicap + studie daarbij ondersteunen.

Prinses Laurentien der Nederlanden is beschermvrouwe van handicap + studie.

Noot voor redacties (