Provincie Overijssel

Wegafsluiting N 342 Oldenzaal - Denekamp vanaf 11 oktober


1 oktober 2010

Op de provinciale weg N 342 Hengelo - grens Duitsland, wegvak Oldenzaal
- Denekamp, vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving starten de wegwerkzaamheden een week later dan gepland. De N 342 wegvak Oldenzaal - Denekamp wordt afgesloten van maandag 11 oktober tot zaterdag 6 november tussen de rotonde met de Bentheimerstraat in Oldenzaal en de rotonde met de aansluiting op de Scandinaviƫ-route in Denekamp.

De afsluiting van de N 342 zorgt voor extra verkeersdruk op de wegen in het buitengebied. De provincie Overijssel en de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal hechten veel waarde aan verkeersveiligheid. Daarom is gezamenlijk besloten gedurende de afsluiting van de N 342 het buitengebied voor het doorgaande vrachtverkeer af te sluiten. Het betreft het gebied zoals aangegeven op onderstaande kaart tussen de Duitse grens, Oldenzaal, Rossum, Kanaal Almelo-Nordhorn en Denekamp. Het werkverkeer voor de N 342 mag gebruik maken van de daartoe aangewezen routes door het gebied.

De omleidingen op de N 342

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de provinciale wegen N 343 en N 349 (Weerselo, Fleringen en Ootmarsum) zoals aangegeven op de onderstaande kaart. De omleiding wordt met borden aangegeven. Voor het internationale verkeer tussen Nordhorn en Oldenzaal/A1 wordt een omleiding ingesteld via in Duitsland de Ring van Nordhorn (B 213), de Gildehauser Weg (K 26), afrit 2 Gildehaus, de E30 en uiteindelijk de A1 in Nederland en v.v. Ook voor het busverkeer wordt een omleiding ingesteld. Buslijn 62 van Connexxion rijdt tussen Denekamp en Oldenzaal tijdelijk via Ootmarsum. U moet rekening houden met een extra reistijd van 15 minuten.

Kijk voor nadere informatie over de wegwerkzaamheden op http://www.bereikbaar.overijssel.nl/