Gemeente Dongeradeel


Commissie bezwaar- en beroepschriften 11 oktober 2010

Maandag 11 oktober (openbare hoorzitting)

Locatie: gemeentehuis aan de Suupmarkt 2 te Dokkum (blauwe deur) Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: dhr. C. van der Ziel
Secretaris: dhr. J. Boskma

---

A G E N D A


1. Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij aan bezwaarmaker vrijstelling van het bestemmingsplan en lichte bouwvergunning is geweigerd voor (legalisatie van) de bouw van een carport op het perceel Siniastrjitte 32 te Lioessens.


2. Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders, waarbij aan bezwaarmaker ontheffing van het bestemmingsplan en lichte bouwvergunning is geweigerd voor (legalisatie van) de bouw van een tuinhuis op het perceel Seewei 24 te Moddergat.


3. Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders waarbij aan bezwaarmaker een last onder dwangsom is opgelegd tot het vóór 23 juli 2010 verwijderen en verwijderd houden van twee zonweringen aan de panden Nauwstraat 5 en 9 (zijde Turfmarkt) te Dokkum.