Gemeente Berkelland

bestrating van diverse wegen wordt hersteld

Asfalt of bestrating van diverse wegen wordt hersteld

Wegenonderhoud in Berkelland vanaf 11 oktober en tot en met 24 december

De gemeente Berkelland pleegt vanaf 11 oktober tot en met 24 december 2010 onderhoud aan de wegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen- en buiten de bebouwde kom. Op diverse wegen wordt het asfalt gerepareerd of de bestrating hersteld.

Het gaat hierbij om de volgende wegen en/of weggedeeltes:

Borculo:

Oude Nettelhorsterweg, asfaltonderhoud, gedeelte brug Berkel- bocht voor kunstwerk

Burg. Bloemenstraat, asfaltonderhoud, gedeelte Zijlandstraat
- Ruurloseweg

Fietspad Ruurloseweg, asfaltonderhoud, gedeelte Batendijk - Boomgaarden

Dr. Scheylaan, herstellen voetpaden, gedeelte Hoflaan - Poortstraat

Poortstraat herstellen bestrating, gedeelte Poortstraat - kruising Oranjerie

Beltrum:

Nijkampsweg, asfalt onderhoud, gedeelte tussen N319 - Veenweg

Gedeelte Boschlaan - huisnummer 40

Regenkamp, herstellen bestrating, gedeelte Regenkamp - Boskamp

Zieuwentseweg, asfaltonderhoud, gedeelte Hemminksweg
- Krabbenweg

Deventerkunstweg, aanleg bermblokken/grasbetonstenen, gedeelte Vrakkinkweg - Oude Eibergseweg

Eibergen:

Bronbeekstraat, voetpaden hertegelen, gedeelte Beltrumseweg - Hortensialaan

Fietsbaan Eibergen - Neede, asfaltonderhoud, gedeelte Needseweg - Brug over de Berkel,

Landweerdijk, asfaltonderhoud, gedeelte N18 - Kruising Winterswijkseweg

Leugemorsweg, asfaltonderhoud, gedeelte Koeweidepad
- Mallemer Peppeldijk

Ketterinksteeg, herstraten, gedeelte tussen Rekkenseweg - basisschool

Kranenweg, asfaltonderhoud, gedeelte Noachweg - Meeldijk

Kruiskamplaan, asfaltonderhoud, gedeelte N18 - Rekkenseweg

Mallemer Peppeldijk, asfaltonderhoud, gedeelte Leugemorsweg - fietstunnel

Reuvekamp, herstraten, gedeelte ter plaatse van huisnummer 55 en 56

Voshaarweg, asfaltonderhoud, gedeelte Winterswijkseweg - Zwilbroekseweg

Walstukke, herstraten, gedeelte Niessinkkamp - Mallumse Molenweg

Geesteren:

Needse Tolweg reparatie asfalt, gedeelte Walemaatweg - Borculoseweg

Neede: Borculoseweg, asfaltonderhoud, gedeelte Bergstraat - N315

Schuringweg,
asfaltonderhoud, gedeelte Needseweg - Oude Eibergseweg

Rekken:

Panovenweg, asfaltonderhoud, gedeelte tussen Gemeentegrens
Haaksbergen

en Oldenkotseweg.

Ruurlo:

Barchemseweg, hertegelen voetpaden, gedeelte Brouwershoek - Julianaplein

Brouwershoekweg, herstraten, gedeelte Brouwershoek - einde verharding

Afhankelijk van de werkzaamheden worden de wegen voor een korte periode geheel of gedeeltelijk afgesloten. Door de aannemer wordt u op de hoogte gesteld over de datum van aanvang.

Kruispuntplateaus

Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden op enkele kruispunten plateaus aangebracht. Dit wordt uitgevoerd in combinatie met het onderhoud aan deze wegen. De volgende kruisingen komen hiervoor in aanmerking:

Beltrum: Heelweg, kruising Waterdijk en kruising Peppelendijk

Zieuwentseweg, kruising Severtweg en kruising Krabbenweg

Rekken: Panovenweg, kruising Van Ouwenallerlaan en Kienvenneweg

Ongemak

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Zo zal tijdens de werkzaamheden uw woning voor een zo klein mogelijke periode niet met de auto bereikbaar zijn. Voortijdig aan de werkzaamheden zullen bedrijven door de aannemer bericht worden om zodoende het een en ander door te spreken. Wel kunt altijd te voet of met de fiets uw perceel bereiken. Wij streven ernaar de overlast zo veel mogelijk te beperken en de straat zo snel mogelijk weer berijdbaar te hebben.

Informatie

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering en de planning van het werk kunt u contact opnemen met de heer E. Koldeweij, telefoonnummer: 0545-250 296.