Deelgemeente IJsselmonde Rotterdam

Intensieve aanpak omgeving Tuinenhoven

11 t/m 14 oktober

De deelgemeente IJsselmonde heeft met de politie, Stadstoezicht, Gemeentewerken, Roteb en Woonbron afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van schoon, heel en veilig. De activiteiten vinden het hele jaar plaats, maar binnenkort extra intensief in Tuinenhoven. In de week van 11 t/m 14 oktober gaan we extra aan de slag onder de noemer Een prettige wijk maken we samen!.

Medewerkers van de wijkpolitie, toezichthouders, parkeer- en milieucontroleurs van Stadstoezicht werken gezamenlijk aan de leefbaarheid in Tuinenhoven. Uiteraard doen ook Roteb en Gemeentewerken mee met de actie.

In Tuinenhoven gaat het in de periode van 11 t/m 14 oktober om de volgende acties:
controle op autos en bestuurders, bijvoorbeeld stoppen voor voetgangersoversteekplaatsen, snelheid en hinderlijk parkeergedrag plus het innen van openstaande boetes;
controle op het aanbieden van huisvuil en grof vuil; controle op naleving van het hondenpoepbeleid;
aanpak overlastgevend groen;
verwijderen onkruid op verharding;
herstellen straatwerk;
zichtbare voetsurveillances.

Tijdens de actieweek (van 11 t/m 14 oktober) staat er in de Burgemeester Molenaarstraat een container, waar u oude tuintegels en ander puin (geen zand of aarde) kunt aanleveren.

Bewonersavond
Bovengenoemde acties zijn het resultaat van een schouw van alle partijen door de wijk. Daarnaast hebben bewoners tijdens een bewonersavond op 30 september jl. een aantal actiepunten toegevoegd. Bewoners worden gestimuleerd mee te werken om hun buurt schoon, heel, veilig en leefbaar te maken en te houden. Natuurlijk door zich zelf aan de regels te houden, maar ook door medebewoners wegwijs te maken in de regels en afspraken die er zijn.

Belangrijke telefoonnummers
Voor meldingen en klachten op het gebied van schoon en heel belt u 14010. Voelt u zich onveilig of heeft u te maken met overlast, dan kunt u bellen naar de politie via 0900-8844. In acute noodsituaties moet u direct het
alarmnummer 1-1-2 bellen. Om een afspraak te maken voor het ophalen van grof vuil, belt u ook naar het algemene klachtennummer 14010. Het telefoonnummer van de Deelgemeente IJsselmonde is 010-479 82 00