Gemeente Meppel


Informatieavond stadsrandzone Meppel-Reestdal

05-10-2010 -
De gemeenten Meppel en Staphorst werken met gebiedspartners aan een toekomstperspectief voor de stadsrandzone Meppel-Reestdal. Dit is globaal het Reestgebied tussen Ezinge, de Hoogeveenseweg en de A28. In 2007 is de visie voor dit gebied vastgesteld en nu is een Inrichtingskaart klaar. Op maandag 11 oktober aanstaande vindt om 19.30 uur in het gemeentehuis in Staphorst (Binnenweg 26) een bijeenkomst plaats voor belanghebbenden over deze Inrichtingskaart. Het gebied wat de stadsrandzone Meppel-Reestdal wordt genoemd, maakt onderdeel uit van het Reestdal. Het gebied ligt geïsoleerd door allerlei infrastructuur en kent diverse opgaven voor bijvoorbeeld landbouw, natuur, water en beleving. Belangrijke vraag is hoe dit gebied weer een vitaal onderdeel kan uitmaken van het Reestdal? De gemeenten Meppel en Staphorst, provincies Drenthe en Overijssel, waterschap Reest en Wieden, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Het Drents Plateau en het recreatieschap Drenthe proberen hier samen een antwoord op te vinden.

De informatieavond
In 2007 is een Ontwikkelingsvisie voor het gebied vastgesteld. De projectgroep werkt nu aan een Inrichtingsplan. De concept-inrichtingskaart is inmiddels klaar.
Op maandagavond 11 oktober organiseert de projectgroep voor de stadsrandzone een bijeenkomst over de inrichtingskaart. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.15 uur op het gemeentehuis te Staphorst. Een aantal aspecten van de kaart worden aan de hand van presentaties toegelicht. De tweede helft van de avond is er ruimte voor informatie-uitwisseling en reacties. Het programma voor de avond duurt tot circa 22.00 uur.

Meer informatie
De toelichting op het inrichtingsplan kunt u downloaden in de rechterkolom.

Klik op de kaart voor een vergroting