Gemeente Alkmaar


Alkmaar, 6 oktober 2010

Proef met bladkorven in Alkmaar

Alkmaar is als duurzame gemeente voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het afval beter te scheiden. Met de herfst in het vooruitzicht zullen er de komende tijd weer grote hoeveelheden bladeren op straten en in tuinen terecht komen. Dit najaar wordt met een proef een tiental bladkorven in boomrijke wijken geplaatst. Een bladkorf is een kooi zonder bodem, waarin bladafval kan worden verzameld. Op deze wijze wordt voorkomen dat groene GFT-rolemmers (te) snel vol raken.

Proef op tien bladrijke locaties
Verschillende gemeenten hebben goede ervaringen met de inzet van bladkorven. Voor Alkmaar, een gemeente met duurzame ambities, is dit een goede reden om te kijken of de inzet van bladkorven ook hier positieve gevolgen voor de afvalscheiding heeft. Op basis van de ervaringen van dit jaar wordt de proef volgend jaar uitgebreid en/of aangepast.

De volgende tien plaatsen zijn hiervoor in overleg met de Veegdienst en Wijkbeheer aangewezen:


1) Meidoornlaan/Magnolialaan (Oudorp)


2) Antaresstraat/Neptunusstraat (Oudorp)


3) Ceresstraat/Venusstraat (Oudorp)


4) Sluiswaard (Huiswaard)


5) Stetwaard (Huiswaard)


6) Stikkelwaard (Huiswaard)


7) Berliozstraat/Beethovensingel (Bergermeer)


8) Blaeustraat/Nicolaas Beetskade (Bergermeer)


9) Van der Veldelaan/Cressantlaan (De Hoef)


10) Cornelis Pronklaan/Troostlaan (De Hoef)

De bladkorven worden geplaatst van 11 tot 22 oktober en verwijderd tussen 13 en 24 december.

Wat mag er wel en niet in de bladkorf
Bladkorven zijn uitsluitend te gebruiken voor bladafval. De bladeren mogen afkomstig zijn uit tuin en stoep (openbare ruimte). Ander tuinafval zoals takken, planten en dergelijke mogen niet in de bladkorf worden verzameld. Voor dit afval dient de groene GFT-rolemmer gebruikt te worden.

Stadswerk checkt regelmatig of de bladkorf vol zit en leegt deze als dat nodig is. Ook inwoners kunnen zelf aangeven dat de bladkorf vol zit. Op deze manier wordt tijdig legen van de bladkorf gewaarborgd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de proef met de bladkorven of andere vragen met betrekking tot afvalinzameling en afvalverwerking kunt u kijken op: www.alkmaar.nl.