Vrije Universiteit Amsterdam

Innoveren in sectorale ontwikkeling en aansturing met ICT in landbouw, educatie en gezondheidszorg: Het Ronde Tafel Proces


* Startdatum: 11-10-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Innovating in sectoral governance and development with ICT in agriculture, education and health: The round table process


* Spreker: N.P. Moens


* Promotor: prof.dr. J.F.G. Bunders-Aelen


* Onderdeel: Faculteit der Aard- en levenswetenschappen


* Wetenschapsgebied: Aard- en levenswetenschappen


* Evenementtype: Promotie

Informatie en communicatie technologie (ICT) is een belangrijke `driver' gebleken voor verandering in het westen. ICT is echter ook relevant voor ontwikkeling en armoedebestrijding, maar veel ICT-projecten mislukken in de praktijk. Bovendien kan de technologie zodanig gebruikt worden dat het de ongelijkheid alleen maar versterkt. Nic Moens laat zien dat het in ontwikkelingslanden mogelijk is om op participatieve wijze met alle betrokkenen, inclusief gebruikers, ICT-toepassingen te ontwikkelen en op te schalen die een sector brede relevantie hebben en duurzaam zijn.

Moens conceptualiseerde een specifieke participatieve benadering, het Ronde Tafel proces, zoals toegepast door IICD. Hij analyseerde de onderliggende processen die een rol spelen bij het identificeren en uitvoeren van ICT-toepassingen en evalueerde het Ronde Tafelproces aan de hand van een aantal casussen in sub Sahara Afrika en Latijns Amerika. De resultaten wijzen op een effectief proces voor het ontwikkelen van sectorbrede ICT-toepassingen en op een substantiële impact. Ook geeft hij suggesties voor verbetering en vervolgonderzoek.

Schaalbaarheid is een groot probleem bij ICT-toepassingen, en in feite voor veel (sociale) vernieuwingen en pilotprojecten. Moens gaat hierop in en analyseerde de interventies en processen, inclusief een interactief beleidsvormingsproject die leidde tot de integratie van ICT in de sector. Hierbij onderscheidde hij verschillende statische en dynamische eigenschappen van ICT-toepassingen om schaalbaar te zijn.

Het Ronde Tafel proces als een heuristiek is een operationalisering van `Constructive Technology Assessment'. Het is ook relevant voor Europa, bijvoorbeeld gezien de problemen met het opschalen van innovaties en ICT-toepassingen in de gezondheidszorg. Daarnaast biedt het aanknopingspunten voor het ontwikkelen van emergente informatiesystemen.

Het volledige proefschrift is te downloaden via VU-dare
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam