Gemeente Schagen

Havenstraat voorzien van asfalt

De reconstructiewerkzaamheden aan de Havenstraat starten maandag 11 oktober. De straat wordt voor de duur van 5 weken afgesloten. Naar verwachting kan 19 november de vernieuwde straat weer worden opengesteld. De woningen blijven te voet bereikbaar. Voor het verkeer zijn er omleidingroutes. Het tankstation blijft tijdens het werk bereikbaar.

Tijdens de reconstructie van de Havenstraat staan de volgende werkzaamheden op stapel. De klinkers gaan eruit en worden vervangen door asfalt. Vanaf het tankstation tot aan de provinciale weg zal de indeling van de weg verbeterd en duidelijker aangegeven worden door kleuren en strepen. Op het zelfde moment worden alle huisaansluitingen tussen het hoofdriool en de erfgrens en de rioolkolken vernieuwd. Behalve de weg zelf, worden ook de trottoirs, de parkeervakken en de lichtmasten vernieuwd. Tevens worden vijf volwassen bomen gepland.