Persuitnodiging, film mensenhandel

06/10/2010 12:13

VTS Politie Nederland

PERSUITNODIGING

première van de film over mensenhandel 'Gruwelijk Gedwongen' op 11 oktober a.s. in de Flint in Amersfoort

Graag nodigen wij u uit voor de première van 'Gruwelijk gedwongen', een film over mensenhandel en overige uitbuiting die professionals inzicht geeft in deze complexe materie en de problemen waar ze in de praktijk mee te maken krijgen.

De film brengt mensenhandel onherroepelijk dichterbij en rekent af met de vooroordelen die we allemaal hebben over mensenhandel.

Initiatiefnemer voor deze film is het Landelijk Expertteam Mensenhandel (LEM), omdat er bij de Nederlandse politie dringend behoefte is aan een film die mensenhandel inzichtelijk en invoelbaar maakt voor politiemensen.

Mensenhandel en overige uitbuiting zijn erg ingewikkeld, met tal van aspecten waar politiemensen in de praktijk weinig kennis over hebben en waardoor het dus moeilijk is voor hen om adequaat te handelen.

Deze film is geproduceerd door Bosch Film in opdracht van het LEM en mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 11 oktober 2010 wordt 'Gruwelijk Gedwongen' vertoond voor zo'n 700 professionals (hulpverleners, politiefunctionarissen, officieren van justitie, rechters, en andere betrokkenen) uit het hele land, 's middags vanaf 14.00 uur in de Flint in Amersfoort. Daarna wordt de film verspreid onder alle professionals die met dit onderwerp te maken hebben.

Voorafgaand aan de film zullen er die middag de volgende sprekers zijn:


- Edwin Boer - Hoofd LEM, districtschef politie Rotterdam


- Heleen Driessen HVO Querido - hulpverlening


- Ruud Bik - Hoofd KLPD


- Warner ten Kate - Landelijk Parket

Voor vragen en aanmeldingen over de vertoging van de film kunt u terecht bij Hajar Boudra van Bosch Film, tel. 020- 676 62 76. Email: hajar@boschfilm.nl

Voor politie-inhoudelijke vragen: Ron Looije, woordvoerder Raad van Korpschefs, tel. 06-53129733.