Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Raadsvergadering 11 oktober

Raadzaal Utrechtse Heuvelrug

Op maandag 11 oktober vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.

De agenda en de stukken vindt u hier.

Spreekrecht voor inwoners
Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de raadsvergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt zich vóór aanvang van de vergadering van 11 oktober 2010 bij de griffier.

Volgens artikel 16 van het Reglement van Orde kan niet het woord worden gevoerd
over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat, of heeft opengestaan over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

De stukken liggen vanaf vrijdag 8 oktober 2010 ter inzage in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de bibliotheken van Doorn, Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen-Rijsenburg en in de basisscholen De Merseberch in Maarsbergen en de De Wegwijzer in Overberg.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier (0343) 56 56 44 of 56 56 46.