Vrije Universiteit Amsterdam

De kerk en de ander: een onderzoek naar de Protestantse Kerk in Nederland en de relatie met de Braziliaanse `ander'


* Startdatum: 11-10-2010


* Tijd: 15.45


* Locatie: Aula


* Titel: Negotiating Otherness in the Dutch Protestant World: Missionary and Diaconal Encounters between the Protestant Church in the Netherlands and Brazilian Organisations


* Spreker: J.F. Rickli


* Promotor: prof.dr. A.F. Droogers


* Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen


* Wetenschapsgebied: Sociale wetenschappen


* Evenementtype: Promotie

De wijze waarop sociale groepen zichzelf en hun organisatie betekenis geven heeft veel te maken met de wijze waarop zij kijken naar andere groepen die zij als `de ander' beschouwen. In zijn proefschrift gebruikt de Braziliaanse antropoloog João Rickli dit idee door de relatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) te vergelijken met de Braziliaanse ander.

Rickli analyseert de internationale zending, het werelddiaconaat en de ontwikkelingssamenwerking van de PKN als een van de manieren waarop de Nederlandse Protestanten in onderhandeling zijn over het "anders-zijn". Dit wil zeggen op welke manieren de PKN de symbolische grenzen aangeeft en de relatie tussen "ons" en "hen" bepaalt.

Rickli's bevindingen kunnen in drie hoofdlijnen worden samengevat. Ten eerste zorgen de diaconale en missionaire initiatieven van de kerk voor een transnationaal netwerk. Dit is geconstrueerd rondom religieuze ideeën en ontwikkelingskwesties, die veel mensen en organisaties in veel verschillende gebieden over de hele wereld in contact brengt. Ten tweede hebben de transnationale activiteiten van de kerk invloed op de organisatie en relaties tussen de centrale besturing van de kerk en de lokale gemeenten. De institutionele organisatie van de PKN met haar lange verleden van vele samenvoegingen en afsplitsingen, wordt sterk beïnvloed door de verschillende manieren waarop de relaties met "anderen" wordt aangehaald. Ten derde bevorderen de missionarisactiviteiten van de kerk, gezien vanuit de kerkgangers, de gelegenheid om persoonlijke relaties met een omvangrijkere wereld te hebben. Dankzij de zending van de kerk en het werelddiaconaat, hebben de mensen in kleine dorpjes en gemeenten de mogelijkheid om zich te gedragen als wereldburgers, deel te nemen aan kwesties op wereldniveau en persoonlijk de globalisatie te ervaren.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam