Gemeente Zederik


Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties

Op maandag 11 oktober 2010 organiseert de gemeente Zederik een inspirerende informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties over maatschappelijke stages. Dit gebeurt in samenwerking met Vrijwilligers Informatie Punt, PJ Partners en Sportservice Zuid-Holland.

Locatie: dorpshuis De Linde, Meerkerk
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de informatieavond? Meldt u zich dan aan bij het Vrijwilligers Informatie Punt, tel. (0345) 63 73 63 of per e-mail: VIP@stichtingwelzijn.nu. Deelname is geheel kostenloos.

Achtergrond
Vanaf het schooljaar 2011 moeten alle leerlingen die instromen in het voorgezet onderwijs een maatschappelijke stage (MaS) gaan doen. Het doel hiervan is dat alle jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren voor de samenleving. Per schooljaar zullen er landelijk zo'n 195.000 leerlingen op zoek gaan naar een stageplaats. Dat betekend dat er dan ook 195.000 stageplaatsen nodig zijn. De gemeente Zederik vindt het belangrijk dat vrijwilligersorganisaties goed worden geïnformeerd over dit thema en de kansen en de mogelijkheden voor hun eigen organisatie onderzoeken.