Goed werkgeverschap loont in tijden van bezuiniging

07/10/2010 17:20

Lof Media

onder embargo tot maandag 11 oktober 13.00 uur

Maandag 11 oktober maakt Lof, het platform voor werknemers en werkgevers die werk en gezin willen combineren, voor het derde achtereenvolgende jaar de top 10 van de Loflist 100 Beste Werkgevers voor Werkende Ouders bekend. De lijst wordt symbolisch overhandigd aan Esther Raats, directeur van Talent naar de Top en Agnes Jongerius, voorzitter FNV.

Dit jaar hebben meer dan 100 werkgevers meegedaan aan het onderzoek. Met het oog op het toekomstig tekort op de arbeidsmarkt, is het laten wegstromen van talent omdat werk en gezin niet naar wens te combineren valt, een negatieve businesscase. Middels deelname aan de Loflist laten organisaties zien dat het behoud van talent vanwege strategische overwegingen hoge prioriteit heeft. De focus van het onderzoek ligt dit jaar met name op flexibele werkregelingen. Steeds meer organisaties bieden een breed pallet regelingen en voorzieningen aan hun werknemers om flexibel te werken. Meer dan 70% van de organisaties biedt deze in ruime mate aan en meer dan 90% voelt zich verantwoordelijk voor het creëren van een goede werk/privé balans. Ook bieden meer werkgevers in vergelijking met vorig jaar 10% meer vaderschapsverlof.

Top 10

De Loflist laat per branche in alfabetische volgorde zien welke organisaties werkende ouders het beste tegemoet komen op het gebied van verlofregelingen, kinderopvang, flexibele werktijden, werk/privé balans, beleid en cultuur. De 5 organisaties met meer dan 250 werknemers die dit jaar uitblinken, zijn: Achmea, Getronics Consulting, Cisco, IBM en Cap Gemini. Voor de organisaties met minder dan 250 werknemers zijn dat dit jaar: ?, Keerpunt, Partners aan het Werk, e-office en Higher & Company. Zie ook www.lofonline.nl/loflist voor alle deelnemende organisaties

Jolanda Holwerda, oprichter en directeur van Lof: "We zijn erg blij met het feit dat dit jaar meer dan 100 werkgevers mee hebben gedaan aan het onderzoek. De huidige ontwikkelingen in de politiek maken het extra noodzakelijk dat werknemers , werkgevers en overheid de handen ineen slaan om er voor te zorgen dat werk en gezin gecombineerd kan worden en er niet sprake is van een teruggang van de arbeidsparticipatie en doorstroom van vrouwen naar de top."

Lof Media

Initiatiefnemer is Lof, het cross mediaal platform voor werkgevers en werknemers met ambitie. De bekendmaking vindt maandagmiddag plaats tijdens het Lof inspiratie event 'Het Nieuwe Werken: van best practises naar next practises" dat Lof in samenwerking met Qidos en ING organiseert in het ING House in Amsterdam. www.lofonline.nl/event

Het onderzoek Beste Werkgevers voor Werkende Ouders 2010 en de Loflist 2010 zijn mede dankzij Direction en het Amsterdam Centre for Career Research van de VU tot stand gekomen.

Lof Media

Lof is hét cross mediaal platform voor werkgevers en werknemers die werk en gezin willen combineren. Middels Lof Magazine, Lofonline, nieuwsbrieven, evenementen en onderzoek gaat Lof de dialoog aan met lezers, werkgevers en overheid om het klimaat in Nederland te verbeteren voor mannen en vrouwen die carrière willen combineren met het ouderschap. Lof doet dit onder meer door aandacht te besteden aan rolmodellen en werkgevers die voorop lopen in voorzieningen voor de combinatie werk en gezin en het aantrekken en behoud van vrouwen voor topposities. www.lofonline.nl

Qidos

Qidos is een innovatief organisatieadviesbureau dat organisaties ondersteunt bij vraagstukken rondom nieuwe vormen van HR-beleid. Middels advies in thema's als levensfasebewust personeelsbeleid, flexibel werken, werk/privé balans en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid helpt Qidos organisaties in te spelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en het groeiend aantal tweeverdieners. www.qidos.nl

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.lofonline.nl