NCRV

Casa Luna

Filofoof Govert Buijs over 30 jaar christendemocratie

Maandag 11 / dinsdag 12 oktober 2010

00.00 uur, Radio 1

Maken de woorden barmhartigheid, rentmeesterschap, gemeenschapszin en verdraagzaamheid nog wel onderdeel uit van het christendemocratisch gedachtengoed? In de nacht van maandag op dinsdag geeft Govert Buijs, filosoof en docent politiek en sociale filosofie, in het NCRV-programma Casa Luna zijn visie op het 30-jarig bestaan van het CDA en de christendemocratie.

Presentatie: Jurgen van den Berg.