Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Supermarkten zijn eenzijdige Brusselse benadering levensmiddelenketen beu

Op 11 oktober buigen de ministers van Economische Zaken van de Europese Unie zich tijdens de Raad voor het Concurrentievermogen in Brussel over het Retail Market Monitoring Report. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van Nederlandse supermarkten en foodservice bedrijven, ziet in deze bijeenkomst een uitgelezen kans voor de Ministers om ook nadrukkelijk de werking van de levensmiddelenketen te bespreken.

Supermarkten constateren dat discussies over de levensmiddelenketen in Brussel sterk worden gedomineerd door landbouwministers en leden van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Hierdoor dreigen de belangen van consumenten, supermarkten en de economie in zijn geheel, uit het oog te worden verloren.

Zo maken supermarkten bezwaren tegen het door landbouworganisaties voorgestane idee om boeren en tuinders een uitzonderingspositie te geven ten aanzien van het mededingingsrecht. Kartelvorming brengt altijd kosten met zich mee. De consument zal hiervoor uiteindelijk de rekening betalen in de vorm van hogere levensmiddelenprijzen.

De Europese retailorganisatie, EuroCommerce, roept in een brief de ministers van Economische Zaken van de Europese Unie op om voortaan in het Brusselse debat over de levensmiddelenketen het voortouw te nemen. Het CBL, lid van EuroCommerce, is warm voorstander van een beleidsmatig bredere benadering van de levensmiddelenketen. Tegen deze achtergrond stelt het CBL verheugd vast dat de nieuw aantredende Nederlandse regering de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken samenvoegt.

'Dit zal er als vanzelf toe leiden dat in discussies over de levensmiddelenketen het accent sterker zal komen te liggen op belangen van consumenten. Voor supermarkten is de consument het startpunt van de keten. Ook zal er beter naar het concurrentievermogen van de gehele voedselketen inclusief supermarkten worden gekeken. Wij juichen dat toe. Dit nieuwe Nederlandse voorbeeld van een meer integrale benadering van de levensmiddelenketen, verdient absoluut Europees navolging', aldus Marc Jansen, directeur Consumentenzaken en Kwaliteit van het CBL.

Achtergrondinformatie

Supermarkten vertegenwoordigen in omzet de helft van de totale Europese detailhandel. De gehele levensmiddelenketen, dat wil zeggen de sectoren landbouw, voedselverwerkende industrie en de supermarkten, zijn gezamenlijk goed voor 6% van de Europese toegevoegde waarde en 12% van de werkgelegenheid.

Het Retail Market Monitoring Report doet verslag van factoren die de ontwikkeling van de retail remmen. Het rapport is hier te downloaden.

Voor volledige tekst van de oproep van EuroCommerce aan de leden van de Europese Concurrentieraad zie bijlage.

------------------------------------------------------------------------------einde persbericht-------------------------------------------------------------------------------------------