Provincie Overijssel

Gemeenten krijgen bijdrage voor mooier landschap

11 oktober 2010

De aanleg van een ommetje met honderden meters houtwallen, een struinpad met knotbomen en het herstel van oude landschapselementen zoals poelen en houtsingels. Dit zijn enkele van de 35 projecten voor een mooier landschap die dit jaar subsidie krijgen van minister Verburg van LNV. Vijf Overijsselse projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Het gaat om projecten in Deventer, Olst-Wijhe, Twenterand, Haaksbergen en Wierden. Gedeputeerde Staten zijn blij dat ook Overijsselse gemeenten gebruik hebben kunnen maken van de subsidieregeling van LNV.

Bijdrage verhoogd

Maar niet alleen het rijk investeert er in het landschap. De provincie investeert in deze vijf Overijsselse gemeenten in totaal ongeveer EUR 2,3 miljoen in beheer en onderhoud van landschapselementen door middel van Groene en Blauwe Diensten. In september 2010 hebben Provinciale Staten van Overijssel besloten dat de provinciale bijdrage kan worden verhoogd als aanleg, herstel en beheer van landschapselementen voor het eind van 2011 zijn gerealiseerd.

Ondersteuning

Met een speciaal subsidieprogramma stimuleert LNV de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke en regionale visies voor de inrichting van het buitengebied. Het ministerie investeert hier landelijk EUR 1,8 miljoen euro in. Gemeenten kunnen zowel voor de ontwikkeling van deze visie als voor de uitvoering van hun plannen ondersteuning vragen.

Spa in de grond

Bij de toegekende subsidieaanvragen ligt dit jaar de nadruk op projecten waarbij direct de spa in de grond kan. Het gaat om projecten waaraan boeren en mensen uit de dorpen actief meewerken en die borg staan voor een duurzame investering in het Nederlandse landschap. Veel van de plannen zijn gericht op de aanleg of herstel van wandelpaden, voor zowel de lokale bevolking als voor lange afstandwandelaars. De aanleg van de paden wordt vaak gecombineerd met het herstel van karakteristieke landschapselementen.