D66

maandag 11 oktober 2010

AOW-akkoord moet van tafel

CNV-voorzitter Jaap Smit stelt in een interview met nu.nl dat meer rekening is gehouden met 55-plussers bij het AOW-akkoord tussen vakbonden en werkgevers dan met 55-minners. Dit akkoord is de basis voor de afspraken in het regeerakkoord over de AOW. D66-Kamerlid Koser Kaya vindt dat de uitspraken van Smit de legitimiteit van het regeerakkoord ondergraven: "De regering moet van alle Nederlanders zijn, niet alleen van 55-plussers. Dit AOW-akkoord moet van tafel. Anders betalen 55-minners straks de rekening."

Wie bestuurt dit land?

De sociale partners kwamen vorig jaar overeen om het verhogen van de pensioenleeftijd tien jaar uit te stellen. Het nieuwe kabinet heeft het plan van de vakbonden overgenomen, omdat het geen problemen wil met de vakbonden, terwijl VVD en CDA in hun verkiezingsprogramma wel voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd waren. Koser Kaya: "Er is geen enkel inhoudelijk argument om een verhoging van de AOW-leeftijd tien jaar uit te stellen. Dit is een platte lobby van de bonden. CDA en VVD zijn vóór, de Tweede Kamer is vóór. Wie bestuurt dit land nu eigenlijk?"

Uitstelleritis

De bonden wisten een verhoging van de AOW-leeftijd in 2009 uit te stellen door druk uit te oefenen op premier Balkenende. VVD-leider Rutte had daar zware kritiek op en diende zelfs een motie van wantrouwen in, omdat het het kabinet volgens hem te veel maatregelen uitstelde. Koser Kaya: "Rutte diende een motie van wantrouwen in tegen Balkenende wegens uitstelgedrag, maar nu heeft Rutte de uitstelleritis ook onder de leden. Dit kabinet stelt alle hervormingen uit, laat de staatsschuld onnodig oplopen en legt de rekening bij de volgende generatie. Ik roep Rutte op om orde op zaken te stellen en de AOW-leeftijd alsnog eerder te verhogen."