Gemeente Hilvarenbeek


Uit de collegebesluitenlijst van 5 oktober 2010

Samenwerkingsovereenkomst met Toekomstig Wonen Diessen Het college sluit een Samenwerkingsovereenkomst met Toekomstig Wonen Diessen (TWD).
TWD is een vereniging van jonge starters die in zogenoemd âcollectief particulier opdrachtgeverschapâ (CPO) 26 woningen gaat bouwen in het nieuwbouwplan âVroonackerâ in Diessen.
In de overeenkomst worden de rechten en plichten geregeld van gemeente en TWD omtrent de bouw van de woningen. De burgemeester en het bestuur van TWD ondertekenen de overeenkomst op 6 oktober 2010. Volgend voorjaar kan begonnen worden met de bouw van de woningen. Binnenkort wordt gestart met het bouwrijp maken van de kavels.

Voorstel aan de raad

Toeristenbelasting 2011
Het college heeft besloten aan de gemeenteraad een gewijzigd voorstel voor te leggen voor vaststelling van het tarief voor toeristenbelasting in 2011.
Aanleiding voor de wijziging is de wens vanuit de commissie Algemene Beleidszaken en Financiën om een afzonderlijk tarief te introduceren voor groepsaccommodaties.
Het college heeft zijn eerdere voorstel heroverwogen en besloten in te gaan op de wens van de commissie.
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld een tarief voor groepsaccommodaties in te voeren van ⬠1,00 per overnachting naast de tarieven voor vaste staanplaatsen (⬠1,25) en voor overige accommodaties (⬠1,35).