Gemeente Eindhoven

Grootschalige verkeers- en taxicontrole regio Eindhoven Bij een grootschalige verkeerscontrole in de regio Eindhoven bleken afgelopen nacht 9 van de 39 gecontroleerde taxi's in overtreding. Drie ervan moesten de werkzaamheden direct staken. Daarnaast hebben vier bestuurders van personenvoertuigen een verbaal gekregen voor het rijden onder invloed. Geen van de taxichauffeurs had te veel gedronken. Eén bromfietser werd zelfs tweemaal betrapt in beschonken toestand.

Onder regie van de gemeente Eindhoven (Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven - BITE) hebben de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW), de politie (Verkeershandhavingsteam), Belastingdienst, de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), gemeente Eindhoven (stadstoezicht) en TÜV (controle TX-keur) een grootschalige controle uitgevoerd. De controle in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 oktober is uitgevoerd in het kader van het gezamenlijke beleid waarmee de partners een kwaliteitsslag nastreven binnen de Eindhovense taxibranche.

Taxicontrole

Negen van de 39 gecontroleerde taxi's in Eindhoven en Waalre voldeden niet aan de voorwaarden. In Eindhoven bleken 7 van de 27 taxi's in overtreding. Twee chauffeurs moesten hun werkzaamheden direct staken, wegens overschrijding van de rusttijden en verlopen APK. Andere overtredingen waren het niet invullen van de werkmap (rij- en rusttijden), defecte verlichting, ongeldige taxivergunning, het rijden door rood licht en het ontbreken van de bijlage van het kentekenbewijs.

In Waalre waren twee van de twaalf taxi's in overtreding. Eén chauffeur moest de werkzaamheden direct staken wegens een verlopen APK en het niet hebben van een chauffeurspas. De andere chauffeur had zijn chauffeurspas niet bij en reed in een taxi met twee gladde banden.

Belastingschulden

De belastingdienst heeft passerende voertuigen gecontroleerd op direct opeisbare belastingschulden. In totaal kon 303 euro direct geïnd worden. Van 8 personen die hun belastingschuld niet direct konden voldoen, is beslag gelegd op het voertuig. Vier auto's zijn afgevoerd door een takelbedrijf.

Alcohol- en verkeerscontrole

Ook werd een grootschalige alcoholcontrole uitgevoerd, waarbij 4 bestuurders de toegestane limiet hebben overschreden. Zij hebben een rijontzegging gekregen. Onder de taxichauffeurs had niemand te veel gedronken. Eén automobilist werd bekeurd voor de snelheid (88 km/u waar 50 toegestaan).

Drie bromfietsers zijn bekeurd voor het rijden zonder helm, één voor het rijden door rood en één voor het niet gebruiken van het verplichte fietspad. Een van de bromfietsers werd op de rijbaan betrapt op een snelheid van 76 km/u (45 toegestaan). Daarbij negeerde hij het stopteken van politie. Eenmaal aangehouden blies hij een alcoholpromillage van 2,44. Nadat verbaal was opgemaakt voor de overtredingen mocht hij zijn weg te voet vervolgen, met een rijontzegging van 12 uur. Enkele minuten later werd hij echter weer aangehouden op zijn bromfiets. Ditmaal weigerde hij een blaastest. Ook hiervoor is verbaal opgemaakt. Zijn bromfiets is afgevoerd.