Gemeente Eindhoven

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding de heer D'Elfant

Vanwege de bijzondere verdiensten van de heer Jacques D'Elfant (61) heeft Hare Majesteit hem de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

De heer D'Elfant bekleedt vanaf de oprichting van het Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven in 1992 tot op de dag van vandaag de (onbetaalde) functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij heeft zijn internationale ervaringen uit het bedrijfsleven (voorzitter Hoofddirectie Philips Nederland, Algemeen Directeur divisie consumenten-electronica West-Europa en CEO Regio Centraal en Oost-Europa) aangewend om een culturele instelling als het Muziekcentrum Frits Philips te helpen haar vleugels uit te slaan. Door zijn zakelijk inzicht, internationale ervaring en contacten kon het Muziekcentrum uitgroeien tot een centrum van internationale allure.

De heer D'Elfant zet zich actief in om cultuur en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Een samenwerking die onontbeerlijk is bij de exploitatie van een muziekcentrum. Hij stond aan de wieg en was één van de pleitbezorgers van het International Music Master Program (IMMP). Een unieke reeks concerten door vermaarde solisten en orkesten. Ruim vijftig vooraanstaande bedrijven participeren in dit prestigieuze programma. Zij onderschrijven het belang van het Muziekcentrum Eindhoven als internationale culturele voorziening. Samen vormen ze een krachtig netwerk, waar contacten leggen en genieten van topklasse samengaan. Het IMMP levert een belangrijke bijdrage aan de attractiviteit van het leef- en vestigingsklimaat in de regio Zuidoost- Brabant. Het IMMP heeft inmiddels (inter)nationale topartiesten, toporkesten en vooral ook toptalent op breed muzikaal terrein naar het Muziekcentrum gehaald.

In de jaren 1992-2009 was de heer D'Elfant beschermheer van de Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst. Hij heeft zich in die periode op verschillende manieren voor dit koor verdienstelijk gemaakt. Ook hier kwam zijn uitgebreide netwerk van pas, bijvoorbeeld bij het organiseren van concerten in binnen- en buitenland.

In de periode 1996-2009 was decorandus voorzitter van de Stichting Jumping Indoor Maastricht. Dit (internationale) evenement is van groot belang voor de regio Maastricht.

Op vrijdag 8 oktober 2010 wordt het verbouwde Muziekcentrum heropend en omgedoopt tot Muziekgebouw Frits Philips. Voorafgaand aan de heropening reikt de heer R. van Gijzel, burgemeester, in het Muziekgebouw de versierselen uit aan de heer D'Elfant.