Gemeente Eindhoven

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding mevrouw Van Helmond-Donders

Vanwege de bijzondere verdiensten van mevrouw Trudy van Helmond (62) heeft Hare Majesteit haar de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.

Mevrouw Van Helmond is bijna 20 jaar werkzaam voor zorgverzekeraar VGZ.

Ze is beleidsmedewerker voor het aandachtsgebied AWBZ, met als speciale verantwoordelijkheid de ontwikkeling en uitvoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Decoranda werkte aan de ontwikkeling en implementatie van de landelijke regeling Persoonsgebonden Budget (PGB). Sinds 1995 is ze lid/projectleider van de landelijke regiegroep PGB. Mevrouw Van Helmond heeft in de jaren 1996-1999 landelijk inleidingen en colleges over het PGB verzorgd voor de studenten van de Fontys HBO Verpleegkunde en andere opleidingen. Door de jaren heen heeft mevrouw talrijke spreekbeurten over het PGB verzorgd voor politici, bestuurders, diverse PGB-doelgroepen overal in het land. Ze is de auteur van het "Uitvoeringsprotocol PGB-AWBZ", een leidraad die door ieder zorgkantoor wordt gehanteerd bij de uitvoering van de PGB-regeling. Kortom: mevrouw Van Helmond heeft met veel durf en inspanningen het PGB landelijk op de kaart gezet; ze wordt gezien als de ambassadeur van het PGB.

Buiten haar landelijke rol en verdiensten ten aanzien van het PGB-AWBZ mag niet ontbreken dat zij meer dan 40 jaar praktisch continu in Eindhoven en de regio Zuidoost-Brabant heeft gewerkt als verpleegkundige, zorgmanager en expert in velerlei settings: ziekenhuis, thuiszorg, opleidingen en zorgonderwijs, zorgverzekering, locale en landelijke politiek. In de jaren 1998-2000 zat ze voor de PvdA in onze gemeenteraad. Op dit moment is mevrouw Van Helmond bijvoorbeeld lid van de Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg in Eindhoven (vanuit het Platform Gehandicapten Eindhoven, waarvan zij bestuurslid is).

Ook op andere gebieden heeft decoranda haar sporen verdiend:
* ze heeft als eerste voorgesteld een prefabwoning/container als aanleunwoning/mantelzorgwoning op het erf van familie te plaatsen. De eerste mantelzorgwoning in Nederland is enkele jaren geleden geplaatst in Eindhoven.

* Van 1991 tot op de dag van vandaag heeft ze de algemene coördinatie van jaarlijkse Lourdesreizen van zieke VGZ-verzekerden.

Op vrijdag 8 oktober 2010 neemt mevrouw Van Helmond afscheid van VGZ (VUT). De heer S. Depla, loco-burgemeester, speldt haar in Restaurant De Luytervelde, Jo Goudkuillaan 11 de versierselen op.