Geen ingewikkelde klachtenprocedures meer nodig

11/10/2010 09:31

Wissenraet van Spaendonck

Pilot digitaal klachtenloket succesvol

Tilburg, 11 oktober 2010 - Het indienen van een klacht is eenvoudiger geworden door de inrichting van het digitale klachtenloket. Geen dikke poststukken meer, helderheid over de te volgen procedure en een toegankelijk loket. Dat zijn de belangrijkste conclusies die uit de pilot getrokken kunnen worden.

Het indienen van een klacht kan veel vragen oproepen. Bij wie moet ik zijn? Waar dien ik de klacht in? Welke procedure moet ik volgen? Om het indienen van klachten voor consumenten en organisaties te vergemakkelijken, heeft Wissenraet Van Spaendonck in samenspraak met een vijftal (branche)organisaties een digitaal klachtenloket opengesteld en is de pilot gestart. Meer dan 50 klachten van zeer diverse aard zijn via het loket in behandeling genomen. Op dit moment maken ongeveer 5 klachten- en geschillenregelingen gebruik van deze website. Voorbeelden hiervan zijn de Geschillencommissie Arbodiensten, de Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs en de Stedelijke Geschillencommissie Breda.

Op de website kan op eenvoudige wijze beoordeeld worden of de klacht voor één van de aangesloten commissies in behandeling genomen kan worden. Ook kunnen er op www.klachtregeling.nl digitaal bijlagen toegevoegd worden. Het per post insturen van klachten is niet meer nodig. Dit maakt het indienen van een klacht voor klager, en voor degene waartegen de klacht wordt ingediend éénvoudiger.

Uiteraard zit er achter het loket nog steeds een onafhankelijke commissie die de klacht in behandeling neemt. Professionaliteit, inlevingsvermogen en onafhankelijkheid moeten dan gegarandeerd zijn. En -aldus Wim Kok, voorzitter van de Geschillencommissie Arbodiensten, "met die professionaliteit zit het wel goed. Sterker nog - zonder al te ambtelijk te zijn wordt op efficiënte maar zorgvuldige wijze de onafhankelijkheid gewaarborgd voor de klager, beklaagde en commissie. En daar wordt iedereen beter van."

http://www.klachtregeling.nl