Senternovem

11-10-2010 |

Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw 3.0 beschikbaar

Vernieuwd instrument voor gebouwbeheerders en facilitair managers

Agentschap NL heeft onlangs een vernieuwde versie van de Energiebesparingsverkenner Utiliteitsbouw (EBVU) gelanceerd. Deze versie 3.0 maakt snel inzichtelijk welke kostenbesparing energiezuinige maatregelen in de utiliteitsbouw kunnen opleveren. Daarnaast geeft het instrument een indicatie van het huidige energielabel en het mogelijke label na het nemen van voorgestelde maatregelen. Handig, want sinds 2008 is het in de utiliteitsbouw verplicht om te beschikken over een energielabel bij verkoop of verhuur.

Steeds meer gebouweigenaren en -beheerders zien dat energiebesparing voor aanzienlijke kostenbesparingen kan zorgen. De EBVU is een handig hulpmiddel dat hierbij kan helpen. Het instrument geeft snel een indicatie van het energieverbruik van een gebouw, het huidige energielabel en het label dat met energiebesparende maatregelen kan worden behaald. Daarnaast geeft de EBVU inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op de energiekosten en de terugverdientijd. Ook het milieu-effect wordt door de tool berekend.

De EBVU is een eenvoudig Excel-programma, dat kosteloos en zelfstandig kan worden gebruikt en is gebaseerd op diverse referentiegebouwen in de utiliteitsbouw. In de vernieuwde versie van het instrument zijn verschillende typen zorg- en onderwijsinstellingen toegevoegd. Ook kan voor grote gebouwen nu de optie warmtekrachtkoppeling (WKK) worden onderzocht.

Het instrument werkt heel eenvoudig. De gebruiker kiest een voorbeeldgebouw met een bepaalde gebouwfunctie en selecteert een aantal fysische gebouwkenmerken. Vervolgens berekent de tool de situatie op basis van de input en een groot aantal referentiesituaties. Deze referentiesituaties zijn berekend op grond van de EPA-U-rekenregels. Download de Energiebesparingsverkenner. U kunt kiezen uit een variant voor commerciele utiliteitsbouw (hotel, kantoor, warenhuis, supermarkt, kleine winkel, café/restaurant) en een variant voor maatschappelijke utiliteitsbouw (onderwijs, zorg, buurthuis, groepspraktijk). Wijzigingsdatum |

11-10-2010