Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid


stadsdeel Zuid
11 oktober 2010

---

Inburgering en Nederlandse taalles in stadsdeel Zuid

8 oktober 2010
Bij de Taalwijzer Zuid kunt u informatie en advies krijgen over Nederlandse taalles en inburgering. Ook kunt u zich hier aanmelden voor het taal- of inburgeringtraject van de gemeente. Iedereen die Nederlands wil leren, een geen uitkering heeft, kan een afspraak maken bij de Taalwijzer.

Heeft u wél een uitkering van het DWI (Dienst Werk en Inkomen), of een WW-uitkering van het UWV (Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen)? Dan kunt u voor Nederlandse taalles en inburgering niet terecht bij de Taalwijzer. In plaats daarvan kunt u bij uw klantmanager terecht.

Cursusaanbod van de gemeente

De gemeente Amsterdam biedt een gratis taaltraject of inburgeringtraject aan. Zo kan men eenvoudig beter Nederlands leren en/of meer kennis van de Nederlandse samenleving opdoen. Dit aanbod is alleen voor mensen die aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit aanbod geldt als u:

* nog niet het niveau van staatsexamen II heeft;
* niet eerder een gemeentelijk aanbod heeft gehad;
* in het bezit bent van een Nederlands of Europees paspoort, of een verblijfsvergunning voor vestiging in Nederland. Het aanbod geldt niet voor mensen met een verblijfsvergunning voor werk, studie of vakantie.

Bij de Taalwijzer kunt u navragen of u in aanmerking komt voor een traject.

De Taaltrajecten

Er zijn verschillende trajecten mogelijk:

* Alleen Nederlandse taalles.

* Nederlandse taalles plus een praktijkgedeelte gericht op werk, eigen bedrijf, onderwijs en opvoeding of op participatie in de Nederlandse samenleving.

Naast deze lessen is er een mogelijkheid om deel te nemen in de samenleving, waardoor u uw Nederlands in de praktijk kunt oefenen.

De taal- en inburgeringlessen vormen een voorbereiding op het inburgeringexamen of het staatsexamen I of II. Deze examens vervangen de naturalisatietoets.
De cursus en het materiaal zijn in de meeste gevallen gratis.

Waarom de taal leren en inburgeren?

Wilt u met uw buren een praatje kunnen maken? Alleen naar de dokter kunnen gaan? Uw kinderen helpen met hun huiswerk, of wilt u werken en een inkomen verdienen? Dit alles is lastig als u de Nederlandse taal nog niet spreekt. Behalve de taal is het ook belangrijk om de Nederlandse samenleving te begrijpen. Dat heet inburgeren. De inburgeringcursus is méér dan alleen taalles. Bij deze cursus gaat u naar school. U leert de Nederlandse taal. En u leert over Nederland. Zodat u goed mee kunt doen.

Wet Inburgering

Op 1 januari 2007 is de Wet Inburgering van kracht geworden. Deze wet stelt voor een aantal groepen verplicht om op een bepaald niveau het Nederlands te beheersen en kennis van de Nederlandse samenleving te hebben. Dit wordt getoetst met het inburgeringexamen. Dit examen is verplicht wanneer u geen Nederlands paspoort heeft, niet een EU-onderdaan of partner van een EU-onderdaan bent en voor langere tijd in Nederland verblijft. Het kan zijn dat u een vrijstelling of ontheffing kunt krijgen. Voor alle vragen over de verschillende examens, vrijstelling, ontheffing en taallessen kunt u terecht bij de Taalwijzer.

Bent u inburgeringplichtig? Dan heeft u 3½ jaar na registratie in de gemeente (voor nieuwkomers) of na het ontvangen van een beschikking (voor oudkomers) de tijd om aan de inburgeringplicht te voldoen. Wanneer u zich niet aan de termijn houdt, kan het zijn dat u een boete moet betalen. Het is daarom belangrijk dat u contact opneemt met de Taalwijzer voor informatie en advies over uw situatie. U kunt bellen voor een afspraak. Als u verplicht bent voor de wet inburgering wordt u bij de taalwijzer geholpen door een consulent van de DWI. Als u niet verplicht bent door een consulent van Combiwel.

Adres van Taalwijzer Zuid:

Lutmastraat 81
1073 GP Amsterdam
Tel: 020-470 9122
Email: taalwijzer@zuid.amsterdam.nl
Open: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur dinsdagavond van 18.00-19.30 uur.

Informatie voor mensen die een uitkering ontvangen van DWI of UWV Als u een uitkering ontvangt van DWI of UWV kunt u niet door Taalwijzer geholpen worden. U kunt terecht bij uw klantmanager van DWI of UWV. De klantmanagers van DWI en UWV verzorgen alle taken rondom inburgering, inclusief het beantwoorden van uw vragen.

---