Gemeente Barneveld


Week van de Toegankelijkheid in Barneveld

De gemeente Barneveld, de Stichting G-Sport Barneveld en de Gehandicaptenraad Barneveld besteden van 8 tot en met 16 oktober 2010 aandacht aan de Week van de Toegankelijkheid. De week is onder andere bedoeld om sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden om sport- en verenigingsactiviteiten toegankelijk(er) te maken voor inwoners met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De gemeente Barneveld ondersteunt de activiteiten van de Stichting G-Sport Barneveld en de Gehandicaptenraad van harte en roept sportverenigingen op om hun sport- en verenigingsactiviteiten geschikt te maken voor inwoners met een beperking.

In 2010 is de Stichting G-Sport Barneveld opgericht. Dat gebeurde na een informatiebijeenkomst, die werd georganiseerd door de gemeente Barneveld en een aantal sportverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst werd geconcludeerd, dat sportverenigingen in Barneveld meer aandacht zouden moeten hebben voor inwoners met een verstandelijke beperking, die graag willen sporten. De opgerichte Stichting G-Sport Barneveld zorgt ervoor, dat de verenigingen worden geïnformeerd over evenementen, waarbij aandacht is voor inwoners met een verstandelijke beperking.

Week van de Toegankelijkheid
De Stichting G-Sport Barneveld heeft alle sportverenigingen in Barneveld gevraagd om ter gelegenheid van de Week van de Toegankelijkheid, die van 8 tot en met 16 oktober 2010 wordt gehouden, één of meer activiteiten te organiseren, die ook toegankelijk is/zijn voor inwoners met een verstandelijke beperking. Het kan daarbij gaan om een open trainingsavond, een clinic voor jongeren of senioren met een beperking, een open dag op de sportvelden, de schietbaan, de bowlingbaan of in de kantine.

Vrijblijvend advies
Sportverenigingen kunnen hun accommodatie en verenigingsprogramma ook vrijblijvend laten testen door vrijwilligers van de Gehandicaptenraad Barneveld. Zij bekijken bij de sportvereniging welke zaken voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking goed zijn geregeld en geven aan waar eventueel verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

De gemeente Barneveld ondersteunt de initiatieven van de Stichting G-Sport Barneveld en de Gehandicaptenraad Barneveld van harte en roept sportverenigingen op om tijdens de Week van de Toegankelijkheid mensen met een beperking kennis te laten maken met één of meer sportactiviteiten.

Raadhuisplein 2, Barneveld, tel: 14 0342 (netnummer niet nodig), fax: (0342) 495 376, e-mail: info@barneveld.nl