Gemeente Diemen


Lintje voor Gerrit Portengen

Diemenaar Gerrit Portengen ontving op zaterdag 9 oktober uiot handen van burgemeester Amy Koopmanschap de versierselen van het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. De heer Portengen ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de schaatssport.

Hij is ruim 40 jaar actief geweest met het organiseren van wedstrijden op de Jaap Edenbaan. Het ging daarbij vooral om marathonwedstrijden. Niet alleen was hij dan organisator en jurylid, maar ook starter, tijdwaarnemer, sponsorwerver of baanbeveiliger. Daarnaast heeft hij vele jaren officiële functies bekleed binnen de schaatsbond, op plaatselijk, gewestelijk of landelijk niveau. Hij was lid van de bondsraad van de KNSB, lid en voorzitter van de technische commissie korte baan en bestuurder in het gewest Noord-Holland/Utrecht. De heer Portengen ontving zijn Koninklijke onderscheiding omdat zijn belangeloze activiteiten veel hebben bijgedragen aan het plezier dat anderen aan sport beleven en dat zorgt weer voor samenhang in onze maatschappij. Ze geven bovendien blijk van grote betrokkenheid bij de schaatsgemeenschap.
De uitreiking vond plaats bij de viering van de start van het nieuwe schaatsseizoen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.

Lintje dhrPortengen

---