Rijksuniversiteit Groningen


Van bezoek naar belevenis van de Hortus Botanicus Amsterdam

Datum: 11 oktober 2010

Rapport

De Hortus in Amsterdam is een moderne tuin met grote historische, culturele en botanische waarde die jaarlijks vele duizenden bezoekers ontvangt. Tussen verschillende culturele instellingen is de concurrentiedruk de laatste tijd echter toegenomen, daarom is het voor de Hortus heel belangrijk om in te spelen op de wensen van het moderne publiek. Een krachtig middel om weerstand te bieden aan de concurrentie is door het creëren van een belevenis. Gisela Kooistra, studente Communicatie- en informatiewetenschappen deed een onderzoek naar de informatievoorziening van de Hortus, vergeleek de stituatie met andere educatieve musea en gaf adviezen voor de toekomst. De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie publiceerde onlangs dit rapport. Ook de Bètawinkel droeg zijn steentje bij in dit project, een biologiestudent keek naar de inhoudelijke samenhang van de gegeven informatie.

Laatst gewijzigd: 11 oktober 2010 10:01