Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Contract grotere biogasinstallatie RWZI Beverwijk getekend

Publicatiedatum : 11 oktober 2010


De RWZI Beverwijk krijgt een nieuwe, grotere
biogasopwerkingsinstallatie. Afgelopen woensdag hebben Hans Bout, afdelingshoofd Beheer Waterketen, en Maarten Bouwer van de firma Biogast het contract getekend.

Fred Duineveld, clusterhoofd Beverwijk: "Deze installatie is geschikt om jaarlijks 1 miljoen m3 groen aardgas te produceren. Dit groene gas wordt ingevoed in het openbare gasnet van de gemeente Beverwijk. Tevens willen we meer dienstauto's laten rijden op dit groene gas.

De nieuwe installatie is voorzien van membramen, waar het CH4 (methaan) gescheiden wordt van het CO2 (kooldioxide). Daarnaast worden andere vervelende stoffen, zoals H2S (Waterstofsulfide), uit het gas gereinigd en dan is het geschikt als volwaardig aardgas."

Voorbereidingen

De oude Biogasinstallatie wordt vervangen. Fred: "Deze is door de uitbreiding van de RWZI te klein geworden. Er kan meer biogas worden omgezet dan de bestaande installatie nu aankan. Naar verwachting gaat de nieuwe installatie in februari in bedrijf. De voorbereidingen op de RWZI Beverwijk worden de komende maanden in gang gezet.

Het mooie van deze installatie is dat deze in de toekomst ook vrij eenvoudig vloeibaar CO2 kan opslaan in opslagtanks. Hiervoor is een geringe aanpassing nodig en dit CO2 kan hergebruikt worden in kassen en tuinbouw ter verbetering van de plantengroei. Dit CO2 is food-grade kwaliteit. Dit houdt in dat het goed kan worden ingezet voor de voedings-industrie. Wij gaan op zoek naar afnemers voor dit `groene CO2'."

Kringloop

De kringloop is dan helemaal compleet. De groene kringloop van `de boodschap' door het toilet, rioolwater naar de zuivering, de productie van groen aardgas waarop de dienst-auto's weer kunnen rijden, veel huishoudens kunnen koken en verwarmen en CO2 weer in de kas komt.