Psychiaters verlenen geen hulp bij zelfdoding ondanks stijgende vraag

11/10/2010 11:10

NVVE

Nog geen 2% van het aantal verzoeken om hulp bij zelfdoding vindt gehoor bij de psychiater. Dit blijkt uit onderzoek gedaan door Joep van Helden, student sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Het percentage is zo goed als gelijk aan 1996, hoewel het aantal verzoeken is toegenomen van 320 in 1996 tot 520 per jaar in 2008. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

De Nederlandse euthanasiewet van 2002 biedt ruimte aan hulp bij zelfdoding bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden, zonder dat er onderscheid gemaakt wordt tussen lichamelijk of geestelijk lijden. Voor het eerst sinds de wet van kracht is, is er onderzoek herhaald naar de uitvoering hiervan bij psychisch lijden. Het vorige onderzoek dateert uit 1996 (Groenewoud c.s.), zes jaar vóór de invoering van de euthanasiewet.

Het blijkt nu dat 75% van de psychiaters hulp bij zelfdoding van een psychiatrisch patiënt in principe aanvaardbaar vindt en 43% kan zich voorstellen ooit hulp bij zelfdoding te verlenen. Toch heeft slechts minder dan 2% daadwerkelijk zelf hulp bij zelfdoding verleend aan een patiënt. Naar schatting plegen 55 mensen per jaar suïcide na afwijzing van hun verzoek.

Sinds 1993 geeft de NVvP de 'Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis' uit. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 56% van de psychiaters bekend is met de richtlijn. De laatste herziene versie (2009, De Tijdstroom, Utrecht) is dan ook op het openbare deel van de site van de beroepsgroep geplaatst, zodat de richtlijn beter toegankelijk is. Samen met de beroepsgroep zoekt de NVVE naar mogelijke oplossingen voor chronisch psychiatrisch zieken met een doodswens.

Op 14 oktober 2010 wordt het boek 'De strijd voorbij' van Jeannette Croonen en Carine de Vries gepresenteerd. Twee moeders van uitbehandelde psychiatrisch zieke kinderen die zichzelf gedood hebben nadat hun verzoek om hulp bij zelfdoding is afgewezen. De presentatie vindt vanaf 15.00 uur plaats in de Lambertuskerk te Vught. Petra de Jong, directeur NVVE, zal daar een presentatie houden over 'euthanasie in de psychiatrie'. Zie ook www.euthanasieindepsychiatrie.nl

http://WWW.NVVE.NL