Oxfam Novib: FAO moet voedselzekerheid wereldbevolking vergroten

11/10/2010 11:15

Oxfam Novib

Land grabbing door rijke landen moet aangepakt worden

Den Haag, 11 oktober. Oxfam Novib roept de deelnemers aan voedseltop van de voedseltop van de FAO in Rome op samen te werken om honger de wereld uit te helpen. Nog steeds lijden 925 miljoen mensen iedere dag honger

Aan de FAO-top doen 192 lidstaten van het Committee for World Food Security, (CFS) mee. Op woensdag 13 oktober houdt de FAO voor het eerst een speciale roundtable-bijeenkomst over de verkoop van grote arealen landbouwgrond in ontwikkelingslanden aan buitenlandse investeerders of andere staten(land grabbing). Oxfam Novib maakt zich hier ernstig zorgen over omdat het ten koste gaat van kleine boeren en het mogelijk is dat een land een voedseltekort kent en tegelijkertijd voedsel exporteert.

"Het CFS moet het belangrijkste instrument zijn voor het veilig stellen van wereldwijde voedselzekerheid, maar dat kan alleen wanneer landen samenwerken, "zegt Duncan Pruett, woordvoerder van Oxfam Novib en aanwezig in Rome. "Als zij alleen bijeenkomen om te bekvechten en met het vingertje te wijzen, dan faalt het CFS, ten koste van vele mensenlevens,"

Tijdens de top staan vier belangrijke zaken op de agenda; mondiaal voedselbeleid, een einde aan landjepik (land grabbing), schommelingen van voedselprijzen, en een evaluatie van landbouwhulp en investeringen.

Alle vier de hoofdonderwerpen zijn twistpunten, omdat sommige landen vaak tegengestelde meningen naar de onderhandelingstafel brengen.

"Vooral landjepik is uiterst controversieel en wij maken ons zorgen dat erg weinig landen bereid zijn om dit aan te pakken. Het afgelopen jaar is 45 miljoen hectare land - ongeveer de omvang van Zweden - aan particuliere investeerders of andere landen verkocht, vaak tegen hoge kosten voor arme, kleine boeren. Dit is een vertienvoudiging ten opzichte van de jaren daarvoor", aldus Pruett.

"Rijke landen, zoals Groot-Brittannië, de VS, Nederland en Canada, zetten zich onvoldoende voor het CFS. Als zij vrezen dat het te log is om tot besluiten te komen, dan moeten zij zich er juist mee gaan bemoeien en ervoor zorgen dat het werkt," zegt Pruett.

Einde bericht