Gemeente Vlaardingen


Stadsspeld voor groenman Gerard Davidse

11-10-2010 |
De heer Gerard Davidse heeft uit handen van wethouder Jan Robberegt de Vlaardingse stadsspeld uitgereikt gekregen. De heer Davidse kreeg deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor het bomenbestand. Ook heeft de heer Davidse als voormalig hoofd plantsoenen bij de gemeente aan de wieg gestaan het van nu bekroonde Vlaardingse groenbeleid.
De heer Davidse kreeg de stadsspeld op de dag waarop Vlaardingen het groene feestjaar uitluidde. "We hebben een jaar lang trots gevierd dat Vlaardingen in oktober 2009 de eretitel `Groenste Stad van Nederland' kreeg van Stichting Entente Florale. En bij de Europese Entente Florale werd onze stad ook op internationaal niveau bekroond voor jarenlang groen beleid," vertelde wethouder Jan Robberegt. En dat goud was niet alleen een beloning voor het Vlaardingse beleid, maar ook voor de inzet van veel mensen voor het groen in Vlaardingen. Gerard Davidse is zo iemand. Hij is sinds de oprichting in 2004 adviseur bij de Stichting Boombehoud Vlaardingen. "Met uw schat aan groenervaring bent u als adviseur van grote waarde", liet de wethouder weten.

Gerard Davidse heeft zich ook op andere terreinen ingezet voor de Vlaardingse gemeenschap. Hij was tien jaar lang secretaris van de Kerkenraad Algemene Zaken en doet vanaf 2002 ook secretariswerk voor de plaatselijke afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond.

De heer Davidse heeft vanaf begin jaren `60 tot begin jaren `80 bij de gemeente Vlaardingen gewerkt. Eerst als hoofd plantsoenen en begraafplaatsen en later als directeur gemeentewerken. Hij was een grondlegger van het nu bekroonde Vlaardingse groenbeleid van ecologisch beheer. Ook is in zijn tijd de chemische onkruidbestrijding afgeschaft. Hij werkte aan het bebossen van de Broekpolder en wilde de natuur de stad binnenhalen door groene routes die de stad moesten dooraderen. Via deze groene routes kunnen we nu nog steeds naar het buitengebied wandelen en fietsen. Wethouder Jan Robberegt noemde hem "een groenman in hart en nieren".

Contactinformatie

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Mail: info@vlaardingen.nl
Tel. (010) 248 4000