Wat werkt wint Arbeidsontwikkelprijs

11/10/2010 12:06

Koninklijke Auris Groep

De map 'Wat werkt' van de Koninklijke Auris Groep heeft op het Symposium 'Buitengewoon Begeleiden' van medewerkers met een psychische beperking' de Arbeidsontwikkelprijs gekregen. De SBCM Arbeidsontwikkelprijs is op 30 september in ontvangst genomen door Wilfred Woutersen en Johan van der Hart van Auris.

De jury was unaniem in haar besluit om de prijs toe te kennen aan 'Wat werkt' Het is een praktijkvoorbeeld dat nog maar kort bestaat waardoor er nog niet op alle fronten ervaringsgegevens zijn, maar waarin het eigen initiatief van de medewerker, de grote mate van zelfredzaamheid, de overdraagbaarheid, de integrale aanpak van de intake tot plaatsing en de ketensamenwerking hoog scoren.

Het product 'Wat werkt' is ingezonden door PAUW bedrijven, een sociale werkvoorziening ten westen van Utrecht. Zij werken op dit moment met deze map en zijn daar enthouisiast over. De prijs werd daarom ook in ontvangst genomen door door Laura van Barneveld en Marjolein Jaquet van PAUW Bedrijven.

Wat werkt is voor werknemers en stagiairs met autisme. Het is een praktische map voor op de werkplek. Door gebruik te maken van die werkmap kunnen mensen met autisme op de stageplek of in de werksituatie samen met de werkgever problemen oplossen. Ze kunnen bij een gesprek met hun werkgever bladen uit de map gebruiken. De bladen geven inzicht in de stoornis. Maar geven vooral aan wat er nodig en mogelijk is om de kwaliteiten van mensen met een autisme spectrum stoornis uit de verf te laten komen.

De map is door verschillende werknemers en stagiairs met autisme uitgeprobeerd en enthousiast ontvangen. Jolanda had regelmatig conflicten op haar werk, maar doordat ze nu duidelijk kan maken wat voor haar belangrijk is gaat het een stuk beter. Bijvoorbeeld kon ze dankzij het werkboek duidelijk maken dat ze moeite heeft met plotselinge veranderingen en dat het fijn is als collega's daar rekening mee houden. Daarnaast kon ze met de tips uit de map duidelijk maken waar ze goed in is. Ze is namelijk heel precies in het uitvoeren van haar werk. De bladen uit de map gebruikte ze ter ondersteuning van de gesprekken.

De meeste jongvolwassenen met een vorm van autisme willen graag een baan. Maar lopen vaak vast door problemen in de communicatie, sociale interactie en verbeelding, kortom door hun autisme. De werkgever is meestal onbekend met de stoornis. Hij weet niet waar hij op moeten letten bij een werknemer of stagiair met autisme en ook niet hoe je de specifieke talenten van iemand met autisme kunt benutten.

De Koninklijke Auris Groep, de Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA) en Werkpad geloven erin dat mensen met autisme veel méér kunnen dan vooraf van hen gedacht wordt, als ze maar op de juiste wijze worden begeleid. Daarom ontwikkelden zij een werkmap, een training en een reader. De verwachting is dat deze map een waardevolle bijdrage zal leveren aan herkenning, erkenning en oplossing van de problemen die mensen met autisme soms ervaren op de werkvloer.

De Koninklijke Auris Groep is professioneel partner voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners èn voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. Werkpad bemiddelt naar werk en biedt ondersteuning op de werkplek voor mensen die niet goed kunnen horen, zien of communiceren.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.auris.nl/Home/Nieuws/Pages/Watwerkt.aspx