KPMG

Datum: 11-10-2010

Bedrijven besteden steeds minder uit in gevestigde landen

Ondernemingen besteden steeds minder diensten uit in de ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Landen als China en India daarentegen zullen de komende jaren nog nadrukkelijker in beeld komen als het gaat om het uitbesteden van activiteiten.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna 200 bestuurders van productiebedrijven blijkt dat bijna 40% verwacht de komende twee jaar nog meer activiteiten uit te besteden aan China dan nu al het geval is. En ruim 25% denkt dat het uitbesteden van activiteiten naar India verder zal toenemen. Bijna 20% van de bedrijven geeft aan de komende twee jaar minder te zullen 'sourcen' naar de Verenigde Staten en zo'n 10% verwacht dat het uitbesteden naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zal verminderen. De bedrijven geven aan dat de kosten de belangrijkste aanleiding vormen om minder in de gevestigde landen uit te besteden.

"Hoewel China op dit moment het land bij uitstek is om uit te besteden en dat ook in de toekomst zal blijven, zal ook Afrika de komende jaren van groter belang worden", constateert Tom van der Heijden, sectorleider Diversified Industrials.

Van der Heijden: "Naast het feit dat China inmiddels nadrukkelijk zelf aanwezig is in diverse delen van Afrika vormen met name de omvangrijke workforce en de relatief lage loonkosten de belangrijkste redenen waarom bedrijven in de toekomst ook vaker naar Afrika zullen uitbesteden. Daarnaast beschikt het continent als geen ander over de noodzakelijke grondstoffen."

Hoewel bijna 80% van de onderzochte bedrijven de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet, blijken de bedrijven zich bewust van het feit dat de recessie nog niet achter de rug is en dat dit gevolgen heeft voor de vraag naar hun producten. De druk op de productieketen zal volgens de bedrijven dan ook niet alleen aanhouden, zij erkennen ook dat er nodige beperkingen zitten aan de huidige overeenkomsten die zij met toeleveranciers hebben.

Van der Heijden: "In essentie is supply chain management het inkopen van de noodzakelijke producten en het verspreiden van die producten tegen de laagst mogelijke kosten. De huidige economische tijd legt echter nog meer nadruk op het verkrijgen van zoveel mogelijk waar voor je geld. Bijna 70% van de bedrijven ziet de kosten als het belangrijkste kenmerk van de supply chain.

De onzekerheid over de kosten is bovendien bij bijna de helft van de bedrijven een gemeenschappelijk punt van zorg. Er bestaan bij de bedrijven echter grote verschillen in de manier waarop ze naar de kosten kijken. Zo geeft ruim 60% aan dat het bedrijf meer aandacht zou moeten schenken aan de niet-financiële aspecten van de productieketen en bijna 40% vindt dat de overdreven aandacht voor de kosten gedurende de recessie de lange termijn-relatie met de toeleveranciers heeft beschadigd."

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat dat de bedrijven verwachten in de toekomst met minder leveranciers te zullen werken. Van der Heijden: "De relatie met deze leveranciers zal echter sterker en langduriger worden. Ruim 40% verwacht contracten met minder leveranciers af te sluiten die daarentegen wel langduriger zijn. En de reductie van het aantal leveranciers kan echt ingrijpend zijn. Zo heeft het Amerikaanse Leggett & Platt het aantal leveranciers teruggebracht van 60.000 tot 17.000.

Meer dan de helft van de ondernemingen verwacht echter nauwer te zullen samenwerken met leveranciers op het gebied van product innovatie, productontwikkeling en onderzoek & ontwikkeling en hen ook meer verantwoordelijkheid te geven. De belangrijkste aanleiding voor deze nauwere samenwerking is volgens 44% van de bedrijven kostenreductie. Hechtere en langduriger samenwerking is volgens de bedrijven goed voor zowel de prijs als de totale kosten die de onderneming maakt."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, +31 20 656 7039.