ProRail

Persbericht

11-10-2010

Inschuiven fietstunnel Veller sneller dan gepland

De nieuwe fietsverbinding onder het spoor met de nieuwe wijk Veller in Barneveld is afgelopen weekeinde een forse stap dichterbij gekomen. De ter plaatse voorgebouwde tunnelbak is suc-cesvol geplaatst tijdens een buitendienststelling van de Valleilijn. De aannemer wist de klus zelfs ruim vier uur voor planning te klaren. De tunnel kan nu worden afgebouwd.

Vanaf juni is in opdracht van ProRail door aannemer Heijmans BV hard gewerkt aan de realisatie. Na het inrichten van het werkterrein is gestart met het ontgraven van de bouwput en met de bouw van de tunnelbak. Tot eind dit jaar werkt de aannemer overdag aan de realisatie van de inritten van de tunnel. Daarna vindt de aanleg van de aansluitende wegen plaats.

De fietstunnel Veller

De wijk Veller in Barneveld is voorzien in een fietsroute door de hele wijk, die aansluit op het bestaan-de fietsnetwerk van Barneveld en op het bovenlokale fietsnetwerk. Onderdeel van deze fietsroute is de route door Veller richting de Valkseweg, die het spoor kruist. In het noordoosten van het plangebied Veller, langs cluster A, wordt nu in opdracht van ProRail een ongelijkvloerse kruising met het spoor gerealiseerd, ofwel een fietstunnel.