CDA


Nieuws
CDA 30 jaar; artikel van Herman Kaiser
maandag 11 oktober 2010

Beste vriendinnen en vrienden in het Gelderse CDA

Vandaag bestaat het CDA dertig jaar. Een bijzondere verjaardag in een bijzondere periode. Onze partij is in de jaren zeventig bijna tegen de verdrukking in ontstaan. Het CDA is vanaf den beginne een beweging van onderop geweest. De partijkaders van de drie oorspronkelijke stromingen moesten in het begin helemaal niet zoveel hebben van het onder één dak gaan opereren. Ik heb het zelf aan den lijve mee gemaakt. Op mijn 21e voelde ik als medeoprichter van het eerste CDJA van Nederland (in Nijmegen) dat wij echt een volkspartij zijn. Wij waren strijdbaar maar zochten altijd de verbinding. Het was voor mij als politicologiestudent een weldaad te ervaren dat je in harmonie met anderen kon werken zonder dat kost wat kost de lieve vrede bewaard moest worden. In het CDA respecteerden wij elkaar, juist ook als wij met elkaar in debat durfden te gaan. Op de universiteit was in die tijd de sfeer precies omgekeerd. Ik heb in Gelderland geleerd wat de essentie is om christen-democraat te zijn. Die essentie heeft alles te maken met het geloof in de Blijde Boodschap, maar ook met de overtuiging dat zonder verdraagzaamheid elke politiek vroeg of laat in tirannie eindigt.

De moeilijkste tijd binnen het CDA waren ook voor mij persoonlijk de afgelopen twee maanden. Ik voelde mij heen en weer geslingerd tussen trouw zijn aan mijn principes als christen-democraat en trouw zijn aan de partij als organisatie. De bijlage bij het gedoogakkoord over godsdienst als politieke ideologie was voor mij persoonlijk onaanvaardbaar. Samen met Jan Post heb ik hierover een resolutie ingediend op het partijcongres. Deze resolutie, die met algemene stemmen is aangenomen, is binnen de kringen van de EVP in Brussel niet onopgemerkt gebleven bij het markeren van de positie waar het Nederlandse CDA staat binnen de christen-democratie in Europa.

Velen hebben mij gevraagd waarom ik uiteindelijk heb voorgestemd op het Arnhemse congres. Inhoudelijk deel ik de opvatting van Ernst Hirsch Ballin, een christen-democraat pur sang. Een verwerping van het concept-regeerakkoord zou evenwel de partij in een ongekende crisis hebben gestort. Als voorzitter van een grote provinciale afdeling wilde ik het signaal afgeven dat wij iedereen juist nu nodig hebben. Wij zijn van oorsprong een christelijk geïnspireerde Volkspartij in het midden van de samenleving. Of wij dat ook in de toekomst zullen blijven, hangt af van de eensgezindheid en positieve energie om onze idealen ook in een nieuwe tijd kunnen vertalen naar de politieke en maatschappelijke realiteit.

Wij zijn een springlevende partij. Het Arnhemse partijcongres heeft dat voor de ogen van heel Nederland aangetoond. De naam van onze provinciehoofdstad staat met hoofdletters geschreven in de annalen van het CDA. Daar mogen wij ook trots op zijn!Â

Op de dag van onze dertigste verjaardag roep ik alle CDA-ers in Gelderland op om hieraan samen te werken. Mogen wij daarbij ook persoonlijk en in gezamenlijkheid de rust vinden voor gebed en bezinning. Moge Hij die ons Voorbeeld is en die wij willen navolgen ons hart vervullen, opdat wij in zijn Geest de vrede en gerechtigheid in onze dagen oprecht kunnen dienen.

Herman Kaiser
Voorzitter CDA Gelderland
11 oktober 2010