Radboud Universiteit Nijmegen


Nieuw licht op de Nacht van Schmelzer

Datum bericht: 11 oktober 2010

KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer was er in zijn `Nacht' (13-14 oktober 1966) niet op uit zijn rivaal Jo Cals beentje te lichten, maar probeerde de schade voor zijn partij beperkt te houden. Dat is de belangrijkste conclusie van het boek Rondom de Nacht van Schmelzer van Peter van der Heiden en Alexander van Kessel van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Rondom de Nacht van Schmelzer De boel bij elkaar houden Rondom de Nacht van Schmelzer maakt korte metten met de suggestie dat het in die bewuste nacht om een machtsstrijd tussen twee partijgenoten ging. Binnen de KVP-fractie was sprake van een grote rechtervleugel en een veel kleinere, maar luidruchtige linkervleugel. Het was de missie van fractievoorzitter Schmelzer om de eenheid te bewaken, wat een onhoudbare taak bleek. Schmelzer moest in 'de Nacht' kiezen voor het centrumrechtse deel van zijn fractie of de kleinere linkerflank. Hij maakte daarin een zakelijke afweging, aldus de onderzoekers.

Alleen in uiterste noodzaak
Rondom de Nacht van Schmelzer laat ook zien hoe, ook toen al, de confessionelen zo veel liever regeren met de liberalen dan met de PvdA. Zelfs toen in de formatiebesprekingen de PvdA zich een stuk coöperatiever opstelde dan de VVD, koos de KVP voor samenwerking met die laatste partij. Die voorkeur gaf voeding aan de these van `de uiterste noodzaak', de leer uit begin jaren twintig dat `alleen in uiterste noodzaak' met de sociaaldemocraten geregeerd zou worden.

Toneelstuk
Woensdag 13 oktober 2010 vindt een bijzondere presentatie plaats van Rondom de Nacht van Schmelzer: in de oude zaal van de Tweede Kamer zullen fragmenten uit Martin van Amerongens toneelstuk De Nacht van Schmelzer uit 1991 worden opgevoerd. Oud-PvdA-Kamerlid John Leerdam voert de regie. Met bekende acteurs als Thom Hoffman en bekende politici onder wie Bert Koenders.

Peter van der Heiden en Alexander van Kessel, Rondom de Nacht van Schmelzer. De kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijlstra, 1963-1967 Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2010

Rondom de Nacht van Schmelzer is het achtste deel in de serie `Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945' van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zie voor meer informatie het persbericht.