Vereniging Spierziekten Nederland

Nieuws

Ideeënwedstrijd voor jongeren van 12 tot 24 jaar

Heeft uw zoon of dochter een beperking of chronische ziekte? Kunt u voor uw kind geen goede informatie vinden over seksualiteit? Baalt hij of zij dat er van alles is maar het nooit echt over hem of haar gaat? Wijs uw zoon of dochter op de website van de Rutgers Nisso groep: de ideeënwedstrijd 'You are Totally Sexy'. Dit project heeft als doel seksualiteit voor jongeren met een beperking op de kaart te zetten.

Er is nauwelijks aandacht voor de seksualiteit van mensen met een ziekte of beperking, en dat geldt zeker voor jongeren (12 tot en met 24 jaar). Omdat jongeren met een handicap natuurlijk zelf het beste weten wat ze missen en nodig hebben op dat gebied, schrijft de Rutgers Nisso Groep een ideeënwedstrijd uit op www.youaretotallysexy.nl. De jongeren met het beste idee krijgen 1.500 euro voor de uitvoering.

De wedstrijd
Op de website www.youaretotallysexy.nl kunnen jongeren tussen de 12 en 24 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking plannen indienen die tegemoet komen aan hun eigen behoeften en wensen op het gebied van seksualiteit. Jongeren weten immers zelf het beste wat zij nodig hebben om hun wensen op relationeel en seksueel gebied zo goed mogelijk te realiseren, zoals toegang tot relevante informatie, diensten en hulpmiddelen. Ouders en professionals kunnen hen daarbij zo nodig ondersteunen. De Rutgers Nisso Groep maakt het mogelijk de winnende ideeën te realiseren. Om de jongeren een eindje op weg te helpen, organiseert de Rutgers Nisso Groep workshops creatief denken op scholen, in instellingen en woonvormen.

Specifieke voorlichting nodig
Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte een vertraagde seksuele ontwikkeling hebben. Ze zijn vaak langer afhankelijk van hun ouders vanwege fysieke problemen of omdat ouders moeite hebben hun kind los te laten. Ook zijn jongeren met een ziekte of beperking vaker sociaal geïsoleerd of zijn hun relaties met leeftijdsgenoten minder intiem. Zij lopen bovendien een groter risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld, vooral wanneer zij afhankelijk zijn van zorg.
Behalve de gangbare seksuele voorlichting hebben jongeren met een ziekte of beperking informatie nodig over seksuele onderwerpen die te maken hebben met hun ziekte of beperking, zoals gevolgen van de aandoening voor het seksueel functioneren, zelfvertrouwen, versieren en weerbaarheid.

Totally Sexy
De wedstrijd 'you are Totally Sexy' maakt deel uit van een breder project Totally Sexy. In dit project wordt een toolkit ontwikkeld; een instrument voor jongeren, ouders en professionals om recht te doen aan de seksuele rechten van jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. In dit project werkt de Rutgers Nisso Groep samen met vertegenwoordigers van de drie doelgroepen: jongeren, ouders en professionals.
Op www.youaretotallysexy.nl is meer informatie te vinden over de seksuele rechten van jongeren, over verschillende ziekten en seksualiteit, interviews met jongeren met een beperking, een vraagrubriek en een poll.

Het project Totally Sexy wordt financieel mogelijk gemaakt door International Planned Parenthood Federation (IPPF).


11 oktober 2010