Gemeente Dirksland


Instellingendag van het Geheim van GO

Wethouder Wim Bruggeman: âBehoud uw gedrevenheid!â

Op donderdagmiddag 7 oktober vond in verenigingsgebouw De Schakel in Dirksland de jaarlijkse Instellingendag plaats. Het was een besloten bijeenkomst, waar genodigden â die op welke wijze dan ook iets te maken hebben met het Geheim van Goeree-Overflakkee â werden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen. Zij konden wensen en behoeften kenbaar maken en met elkaar discussiëren over alcohol- en drugsproblematiek.

Wethouder W. Bruggeman opende als verantwoordelijk bestuurder de bijeenkomst en lichtte het programma toe. Hij benadrukte hoe goed het is om met elkaar deze problematiek te bespreken, omdat iedereen gaat en staat voor hetzelfde doel. Bruggeman: âEen integrale benadering is essentieelâ. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van onder meer Bouman GGZ, De Hoop GGZ, GGD Rotterdam-Rijnmond, politie Rijnmond, stichting de Ontmoeting, stichting Moedige Moeders en de vier gemeenten.

De eerste helft van de middag werd gebruikt om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op wat komen gaat. De focus op preventie blijft ongewijzigd, maar de financiële middelen zijn drastisch ingeperkt. Om het niveau van de uitvoering te kunnen waarborgen is subsidie aangevraagd bij ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Eind november zal duidelijk zijn of de gevraagde subsidie daadwerkelijk wordt verstrekt.

De aanwezigen konden daarna kijken naar een compilatiefilm van âFlakkee boven tafelâ, samengesteld door Kabel TV Goeree-Overflakkee. Met de film werd in brede zin inzicht gegeven in de problematiek, door verslaving te belichten vanuit het perspectief van een ex-verslaafde, een Moedige Moeder, een buurtagent, een preventiemedewerker en een jongerenwerker.

Tijdens het tweede gedeelte van de middag vonden diverse Lagerhuisdiscussies plaats onder leiding van mevrouw A. Gommans, directeur van het in Oude-Tonge gevestigde Multisignaal (de leverancier van de verwijsindex). De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak.

De discussies hadden betrekking op drie onderwerpen: een eventuele verplichte blaastest bij de ingang van discotheek of schuurfeest, het stellen van grenzen door ouders en het experimenteergedrag van jongeren. De politie is voor een verplichte blaastest, omdat dat een positief effect heeft op de gezondheid en de openbare orde. De financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn echter kritische factoren.

De rol van de ouders mag niet worden onderschat, maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij hen. Het is de totale omgeving die het kind beïnvloedt: thuissituatie, school, media en de vriendenkring. Ouders hebben een voorbeeldfunctie, zeker voor kinderen onder de zestien jaar. Onder deze leeftijd zijn kinderen niet in staat zelfstandig verstandige beslissingen te nemen. Bovendien zijn zij zeer ontvankelijk voor groepsdruk, zeker als zij vanaf het brugklasjaar opnieuw hun plekje in de maatschappij moeten âveroverenâ. Ouders moeten elkaar willen helpen en elkaar durven aanspreken op het gedrag van de kinderen.

Tot slot discussiëren de aanwezigen over het experimenteergedrag van jongeren. Waarom wordt het experimenteren met alcohol normaal gevonden en wordt het eerste biertje vaak met ouders gedronken? Experimenteren is een natuurlijke fase in het leven van kinderen, zij ontdekken op die manier wat bij hen past. Maar begeleiding is noodzakelijk om excessen in te dammen. Ga hier niet te luchtig mee om: één jointje kan de aanleiding voor veel ellende zijn. Een Moedige Moeder vat het pakkend samen: âEèn keer drugs gebruiken en de drugs gebruiken jou!â.

Wim Bruggeman rond de middag af en concludeert: âWe hoeven niet na te denken over de vraag hoe we moeten omgaan met de financiële middelen (als we de subsidie krijgen toegewezen); er is nog werk genoeg!â Â