Gemeente Almere

Klantvriendelijke grofvuilinzameling in heel Almere

11-10-2010

recyclinperron Argonweg Poort Per 1 november 2010 gaan ook Almere Stad-Oost en -West over op de nieuwe werkwijze van grofvuilinzameling. De gemeente Almere is blij dat nu de hele stad gebruik kan maken van een meer klantvriendelijke werkwijze. Alle Almeerders kunnen nu met één telefoontje of mailtje van hun grofvuil af.

Eén keer contact

Voorheen was het aan de Almeerder zelf om het grofvuil te scheiden. Plastic, tuinafval, ijzer, hout, witgoed enzovoort moesten apart worden aangemeld. De stadsreiniging haalde daarna op verschillende dagen het grofvuil op. Deze manier van ophalen werd door inwoners als zinloos, omslachtig en klantonvriendelijk ervaren.

Tegenwoordig hoeven Almeerders maar één keer te bellen voor een afspraak om al het grofvuil in één keer op te laten halen. Het hele pakket haalt de stadsreiniging dan binnen tien werkdagen op.

Op de recyclingperrons wordt het grofvuil gescheiden, zodat de grondstoffen die daaruit voorkomen gerecycled kunnen worden. Uit de experimenten in Almere Haven en Almere Buiten blijkt dat deze werkwijze meer milieuwinst oplevert en dat er aanzienlijk minder afval in de verbrandingsovens verdwijnt.

Vooruitgang

Uit testen is verder gebleken dat niet alleen inwoners van Almere blij zijn met deze verandering, óók de werknemers van de stadsreiniging zijn tevreden. Werknemers van stadsreiniging ervaren betere werkomstandigheden en vinden het fijner om een vaste route te rijden.

Recyclingperrons

Overigens kunnen alle Almeerders van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur hun grofvuil zelf aanbieden aan één van de drie recyclingperrons. Via het Digitaal Loket of telefonisch via 14 036 kunnen zij een afspraak maken om grofvuil op te laten halen. Het Digitaal Loket is 24 uur per dag beschikbaar. Bellen kan u op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur.